TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A PLATFORMEI Pollenity

0
icon icon

0

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A PLATFORMEI

www.pollenity.ro

 

În vigoare de la 01.03.2023.

I. OBIECT ȘI DEFINIȚII

Acești termeni și condiții au rolul de a reglementa relația dintre POLLENITY S.R.L., pe de o parte și persoanele care efectuează comerț electronic și folosesc servicii pe platforma Pollenity, aflată pe site-ul https://Pollenity.ro/, pe de altă parte.

 

https://Pollenity.ro/ este site-ul oficial al POLLENITY S.R.L., înregistrată în Registrul Comerțului cu J40/13170/2023, cod înregistrare fiscală 48494189, cu sediul social: Bucureşti, Sectorul 3, Strada Halelor, Nr. 5, Biroul Nr. 2, Etaj 2, reprezentată de administrator: SERGEY ANGELOV PETROV, capital social: 20000 LEI.

 

Acest site a fost creat cu scopul de a prezenta vizitatorilor săi produsele și serviciile listate în cuprinsul acestuia, precum și pentru a oferi posibilitatea de a efectua comenzi online, fiind operat și administrat de către POLLENITY S.R.L.. Aceste informații sunt constituie doar o invitație de a încheia un contract la distanță

Accesul la acest site precum și folosirea acestuia sunt permise numai în concordanță cu acești termeni și condiții, precum și cu prevederile legale aplicabile în acest domeniu.

În cazul în care nu sunteți de acord cu condițiile de utilizare a site-ului, vă rugam să nu-l utilizați.

Prin bifarea căsuței “Sunt de acord cu termenii și condițiile”, faceți o declarație confirmând că ați luat cunoștință și că acceptați acești Termeni și condiții.

Acceptarea Termenilor și Condițiilor constituie acceptarea voluntară a acestora și este o condiție necesară înregistrării unui cont și/sau plasării unei comenzi, fiind de asemenea obligatorie pentru încheierea unui contract la distanță.

În sensul acestor Termeni și condiții, termeni de mai jos au următorul sens:

Produs de abonament – un pachet de abonament (care este denumit sub unul dintre termenii următori “Abonament Miere”, “Susține un Stup”, “Adoptă un stup”, “Adoptă un stup +”, “Imunitate +”, etc., publicate pe Platformă) incluzând anumite articole, publicate pe Platformă și oferite spre vânzare de către Furnizor prin intermediul Platformei, al cărui preț este plătit sub forma unui abonament lunar, a unui abonament pe 6 luni sau a unui abonament pe 12 luni.

Voucher – vouchere publicate pe Platformă și oferite spre vânzare de către Furnizor prin intermediul Platformei, care sunt de trei tipuri – (a) Voucher cu valoare fixă conținând o sumă fixă de bani, (b) Voucher de Apiterapie și (c) un voucher pentru un anumit tip de Produs de abonament, respectiv, pachetul “Susține Stupul” pentru 6 luni sau pachetul “Adoptă un stup” pentru 6 luni. Vouchere cu valoare fixă pot fi folosite pentru a cumpăra toate Bunurile, Voucherele de Apiterapie pot fi folosite doar pentru a vizita camere de apiterapie, iar Voucherele de produse de abonament pot fi folosite pentru produsele pentru care au fost achiziționate.

Bunuri – produse apicole prezentate și vândute prin Platformă.

Produse – articole publicate pe Platformă și oferite spre vânzare de către Furnizor prin intermediul Platformei. Bunurile pot fi grupate de către Furnizor în pachete sau oferite individual. Produsele se împart în trei categorii: Bunuri, Vouchere și Produse de abonament;

Furnizor sau Prestator- “POLLENITY S.R.L.”, înregistrată în Registrul Comerțului cu J40/13170/2023, cod înregistrare fiscală 48494189, cu sediul social: Bucureşti, Sectorul 3, Strada Halelor, Nr. 5, Biroul Nr. 2, Etaj 2, reprezentată de administrator: SERGEY ANGELOV PETROV, capital social: 20000 LEI.

Utilizator – orice persoană fizică cu vârsta de peste 18 ani sau juridică care vizitează și/sau utilizează Platforma în orice scop inclusiv, dar fără a se limita la navigarea pe site-ul aferent acesteia, plasarea de Comenzi, cumpărarea, returnarea Produselor, etc. Utilizatorii – persoane juridice sunt reprezentați de către reprezentanții lor legali sau de către persoane autorizate în acest sens în mod corespunzător. Persoanele care nu se califică drept Utilizator – persoană fizică sau Utilizator – persoană juridică sau nu există o autoritate reprezentativă în privința acesteia din urmă, nu au dreptul de a achiziționa Bunuri, Vouchere și/sau Produse de abonament oferite pe Platformă. Pentru evitarea oricărui dubiu, Utilizator reprezintă orice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani sau persoana juridică care vizitează Platforma și/sau efectuează o Comandă, fără a avea creat un Cont;

Client – un Utilizator care a creat un Cont;

Termeni și condiții generale – acești Termeni și condiții, care includ termenii și condițiile de utilizare a Platformei, regulile de înregistrare a unui Cont, regulile de comandă și de achiziționare a Produselor, livrarea acestora, drepturile și obligațiile Clienților/Utilizatorilor care utilizează Platforma, precum și orice alte informații relevante disponibile pe Platformă. Acești Termeni și condiții constituie un contract între Furnizor și Client/Utilizator care va fi în mod legal obligatoriu pentru aceștia. Acceptarea și acordul cu privire la Termeni și condiții este o condiție prealabilă pentru achiziționarea Produselor.

Platformă – o platformă de comerț electronic găzduită pe site-ul web: https://Pollenity.ro/ și toate paginile sale subsecvente. Platforma are funcțiile unui magazin online (electronic) pentru vânzarea de Produse de către Furnizor, precum și de utilizare a Serviciilor. Magazinul online (electronic) pune la dispoziția Clienților/Utilizatorilor informații despre Produse și posibilitatea de a le achiziționa prin comanda și plata prețului de vânzare și a costurilor aferente, precum și informații despre Servicii. Clientul/Utilizatorul are dreptul de a achiziționați Produse prin intermediul Platformei, respectiv să utilizeze Serviciile. Produsele și Serviciile neincluse în mod expres în acești Termeni și Condiții și/sau specificate pe Platformă nu sunt furnizate de către Furnizor și nu pot fi solicitate pe Platformă, de către Client/Utilizator sau de către orice altă Terță parte.

Conținut – Elemente de tip text, grafice sau multimedia, cum ar fi, dar fără a se limita la, informații despre Produse, inclusiv imagini şi descrieri ale acestora, videoclipuri promoționale, dacă este cazul, descrieri și imagini ale persoanelor, scripturi, software, mărci înregistrare, care sunt postate și distribuite în cadrul Platformei de către Furnizor, fiind proprietatea acestuia.

Contract la Distanţă – Contract de vânzare încheiat la distanţă, fără prezenţa fizică simultană a Furnizorului şi a Clientului/Utilizatorului, materializat în Comanda confirmată şi acceptată de către Furnizor, prin e-mail şi prin intermediul căruia Furnizorul este de acord să vândă și să livreze Produsele comandate, iar Clientul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plata acestor Produse, în acord cu principiile stabilite de Termeni și Condiții. Contractul la Distanță va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legea română.

Comandă – Un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Furnizor și Client/Utilizator, prin intermediul căruia Clientul/Utilizatorul își exprimă intenția de a încheia un Contract la Distanță, cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță, precizând totodată Produsele pe care se oferă să le achiziţioneze de la Furnizor şi furnizându-i acestuia datele necesare pentru încheierea și executarea Contractului la Distanţă. Pot comanda online persoanele care selectează pentru livrarea comenzii o adresă din Uniunea Europeană, achitând prețul transportului, corespunzător. Dacă adresa de livrare nu se află în România, clientul trebuie să comunice acest aspect către Pollenity la adresa: info@pollenity.ro.

Istoric de cumpărături/comenzi – reprezintă totalitatea datelor stocate în legătură cu achizițiile anterioare, inclusiv Comenzile nelivrate/returnate.

Coș de cumpărături – forma online a coșului compus din totalitatea Produselor selectate de către Client/Utilizator din Platformă în vederea achiziționării, conținând de asemenea eventuale costuri legate de livrarea Produselor şi a datei estimative de livrare a acestora. Coşul de Cumpărăturicolectează ofertele depuse de Client/Utilizator pentru încheierea Contractului la Distanţă.

Profil – profilul Clientului pe Platformă, secțiune a Contului, și care conține date despre Client (nume, adresă de e-mail, Parolă, număr de telefon etc).

Cont – serviciul electronic pus la dispoziţia Clientului de către Furnizor, identificat prin adresă de email şi Parolă, introduse de Client, resurse colectate de sistemul informatic al Furnizorului şi care permite Clientului să utilizeze Serviciile;

Parolă – Un șir alfanumeric necesar autorizării accesului în Cont, care este stabilit de către Client în procesul de creare a Contului.

Parte – înseamnă Furnizorul sau Clientul/Utilizatorul.

Părți – înseamnă atât Furnizorul, cât și Clientul/Utilizatorul, împreună.

Suport durabil – înseamnă orice instrument care permite Clienților/Utilizatorilor să stocheze informații care le sunt adresate personal într-un mod accesibil pentru utilizare ulterioară și pentru o perioadă de timp suficientă pentru scopurile informării și care să permită reproducerea nealterată a informațiilor stocate. Astfel de suporturi sunt, de exemplu, hârtia, dispozitive de stocare USB, CD-ROM-uri, DVD-uri, carduri de memorie, hard disk-uri de calculator, e-mail-uri etc. Site-urile de internet care îndeplinesc următoarele condiții sunt, de asemenea, considerate medii durabile: site-ul permite Clientului/Utilizatorului să păstreze informațiile primite, informațiile pot fi păstrate pentru o perioadă de timp suficient de lungă, iar Furnizorul care a furnizat informațiile nu o poate schimba.

Consumator – Orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale. Persoanele juridice nu intră în conținutul noțiunii de consumatori iar în cazul raporturilor contractuale dintre Furnizor si aceștia, nu se va aplica legislația în materia protecției consumatorului.

Terțe părți/persoane – înseamnă toate celelalte persoane, organizații și organisme, în afară de Furnizor și de Client/Utilizator.

II. DATE DESPRE FURNIZOR. COMUNICĂRI

Datele de identificare ale Furnizorului sunt următoarele:
Numele furnizorului: POLLENITY S.R.L.
Sediul social: Bucureşti, Sectorul 3, Strada Halelor, Nr. 5, Biroul Nr. 2, Etaj 2, reprezentată de administrator: SERGEY ANGELOV PETROV, capital social: 20000 LEI.

Adresa de comunicare cu Clienții/Utilizatorii: Bucureşti, Sectorul 3, Strada Halelor, Nr. 5, Biroul Nr. 2, Etaj 2,
Adresa de exercitare a activității: orașul Sofia, p.k. 1111, districtul Slatina, g.k. “Geo Milev”, ul. “Edison” nr. 47, intrare Nr. B, ap. 33;
Detalii de corespondență: e-mail: info@pollenity.ro, telefon: +40733744988;
Înscrierea în registrele publice: codul de înregistrare al Furnizorului în Registrul Comerțului și în Registrul persoanelor fără scop lucrativ este UIC: 205742609;
Înregistrarea privind taxa pe valoarea adăugată: TVA nr. 205742609;
Supervizare:
Protecția Datelor

În măsura în care doriți să ne adresați întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv lămurirea oricăror aspecte referitoare la acestea, vă rugăm să ne transmiteți solicitarea dumneavoastră la adresa de email privacy@pollenity.ro.

Dacă apreciați că răspunsul nostru nu este suficient sau satisfăcător, sau dacă apreciați că v-am încălcat drepturile, vă puteți adresa autorității competente în materia Protecției Datelor cu Caracter Personal, folosind datele de mai jos:

Denumire: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Website: https://www.dataprotection.ro
Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212
Protecția consumatorilor:

În măsura în care doriți să ne adresați întrebări cu privire la drepturile dumneavoastră în calitate de consumator, potrivit legislației aplicabile, vă rugăm să ne transmiteți solicitarea dumneavoastră folosind datele de mai sus, enumerate la lit. c) și d).

Dacă apreciați că răspunsul nostru nu este suficient sau satisfăcător, sau dacă apreciați că v-am încălcat drepturile, vă puteți adresa autorității competente în materia Protecției Consumatorilor, folosind datele de mai jos:

Denumire: Autoritatea Națională Pentru Protecția Consumatorilor
Website: https://anpc.ro/ și https://anpc.ro/comisariate-regionale-comisariate-judetene/
Adresa: Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, București, Romania
Telefon: +40.021.307.67.66 sau +40.021.307.67.79

În plus, vă informăm că aveți posibilitatea de a accesa platforma SOL privind soluționarea online a litigiilor, accesând link-ul http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Comunicările în legătură cu Contractul la distanță și/sau utilizarea Platformei, respectiv Termenii și Condițiile, se realizează în scris și pot fi transmise prin scrisoare recomandată, curier sau e-mail,  adresate celeilalte părți, folosind datele comunicate în acest sens sau trimise prin intermediul Platformei.

III. CARACTERISTICILE PLATFORMEI

Platforma este o platformă de comerț electronic disponibilă la următoarea adresă de internet https://Pollenity.ro/ și toate sub-paginile sale. Platforma are funcțiile unui magazin electronic pentru achiziționarea de Produse de la Furnizor. Platforma furnizează Clienților/Utilizatorilor informații despre Produse și posibilitatea pentru Clienți/Utilizatori de a comanda, a achiziționa/cumpăra și a-i fi livrate ceste Produse, care sunt oferite de Furnizor prin intermediul Platformei, precum și informații despre Servicii. Clienții/Utilizatorii au dreptul de a achiziționa Produse prin intermediul Platformei, respectiv de a utiliza Serviciile, iar în funcție de calitatea de Client sau Utilizator, Furnizorul pune la dispoziția Clientului/Utilizatorului următoarele servicii electronice şi funcţionalităţi:
Înregistrarea și crearea unui Cont;
utilizarea Coșului de Cumpărături;
vizualizarea Conținutului, respectiv, examinarea Produselor, caracteristicilor, prețurilor și condițiilor de livrare și plată, respectiv și/sau de utilizare a acestora;

Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor disponibile pe Platformă (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) sunt cu titlu de prezentare, nu reprezintă o obligație contractuală a Furnizorului, ci exclusiv o modalitate de prezentare, având scop informativ iar produsele livrate pot diferi de Produsele si descrierile prezentate pe Platformă.

Să efectueze Comenzi pentru achiziționarea și livrarea de Produse, respectiv să utilizeze Serviciile, precum și încheierea Contractelor la Distanţă;
Pentru a primi informații despre (noi) Produse și Servicii, în baza consimţământului exprimat în prealabil de către Client/Utilizator.

Clientul/Utilizatorul îşi poate modifica în orice moment opţiunea cu privire la acordul dat Furnizorului pentru comunicările comerciale conţinând informaţii generale şi tematice în ceea ce priveşte Produsele oferite în cadrul Platformei, inclusiv cu privire la oferte sau promoţii, astfel – informând prin trimiterea unui email la: info@pollenity.ro.

Nu sunt considerate comunicări comerciale, în înţelesul legislaţiei aplicabile, mesajele primite de către Client/Utilizator de la Furnizor, prin SMS sau poştă electronică, referitoare la statusul relaţiei dintre Furnizor şi Client/Utilizator (i.e. confirmare creare cont, confirmare plasare Comandă, notificare livrare Produse, comunicare incidente de securitate, etc).

Pentru a purta corespondență electronică prin intermediul interfeței Platformei, disponibilă pe internet, în legătură cu Comenzile;
Să fie informați cu privire la drepturile pe care le au în temeiul legii, prin intermediul interfeței paginii web a Platformei;
Să își exercite dreptul de retragere, dacă este cazul, în temeiul legislației privind protecția consumatorilor;
stocarea și punerea la dispoziția Clientului prin intermediul Contului a Istoricului Comenzilor, a facturilor fiscale aferente Produselor achiziţionate, a posibilităţii actualizării datelor de contact, livrare şi plată, după caz, etc.
Furnizorul va asigura livrarea Produselor și va garanta drepturile Clienților/Utilizatorilor prevăzute de lege, acționând cu bună-credință, cu respectarea criteriilor și condițiile acceptate în practică, în dreptul consumatorilor și/sau în dreptul comercial.
Clientul/Utilizatorul încheie un contract cu Furnizorul pentru utilizarea Platformei, inclusiv în vederea achiziționări Produselor, respectiv utilizarea Serviciilor, prin utilizarea mijloacelor electronice ale Platformei sau a oricăror alte mijloace de comunicare la distanță. Contractul se încheie în limba română și este stocat în baza de date a Prestatorului de pe Platformă.
În vederea executării Comenzilor, Furnizorul se obligă să organizeze livrarea și transferul de proprietate către Client/Utilizator a Produselor respective. Clientul/Utilizatorul are dreptul de a corecta orice eroare cu privire la datele furnizate Furnizorului înainte de a transmite cererea sa de a crea Profilul, precum și oricând după crearea Profilului său, așa cum este descris mai jos în acești Termeni și condiții. Clientul/Utilizatorul are si posibilitatea de a corecta/modifica datele referitoare la Comenzi, până ce statusul comenzii intră în etapa de “Processing” (procesare), atâta timp cât Comanda respectivă este pregătită pentru a fi livrată, și anume nu a fost predată curierului, astfel- informând prin trimiterea unui email la: info@pollenity.ro. Schimbarea adresei după predarea Comenzii către curieri poate implica costuri suplimentare.
Clienții/Utilizatorii vor plăti Furnizorului prețul pentru Produsele achiziționate în conformitate cu Termenii și condițiile. Prețul este valoarea prețului anunțat de către Prestator pe Platformă pentru respectivele Produse. De asemenea, conform Termenilor și condițiilor, Clientul/Utilizatorul poate datora costul livrării Comenzii.
Furnizorul va livra Produsele achiziționate de către Clienți/Utilizator, în conformitate cu Termenii și condițiile.
Prețul livrării se stabilește separat și în mod expres de prețul Bunurilor și Produselor de abonament achiziționate, în cazul în care acesta este datorat.
Clientul/Utilizatorul și Furnizorul sunt de acord că toate declarațiile dintre ei în legătură cu încheierea și/sau executarea contractului pot fi efectuate pe cale electronică și prin intermediul declarațiilor electronice în sensul legislației aplicabile, inclusiv a legislației privind semnătura electronică și comerțul electronic.
Declarațiile electronice făcute de un Client/Utilizator pe Platformă sunt prezumate a fi fost efectuate de persoana indicată în datele furnizate de Client/Utilizator, după caz, la înregistrarea Profilului, respectiv plasarea Comenzii.

IV. ÎNREGISTRAREA UNUI CONT PE PLATFORMĂ

Accesul pe Platformă este gratuit, astfel pentru vizualizarea, comandarea și achiziționarea de Produse, și pentru utilizarea unora dintre Servicii, precum și a întregii funcționalități a acesteia, înregistrarea pe Platformă și crearea unui Cont nu este necesară. Numai achiziționarea unui Produs de abonament necesită înregistrarea pe Platformă și crearea unui Cont.

Cu toate acestea, înainte de a utiliza Platforma fără a crea un Cont, recomandăm să se verifice Termenii și Condițiile și Politica de confidențialitate ale Furnizorului.

Înregistrarea unui Cont este opțională, cu excepția cazului în care se achiziționează un Produs de abonament, caz în care înregistrarea unui Cont este obligatorie. Înregistrarea unui Cont necesită completarea formularului de înregistrare a Clientului pe Platformă. Formularul de înregistrare solicită Clientului să introducă următoarele date: (i) o adresă de e-mail și (ii) Parola și/sau (iii) alte date solicitate prin formularul de înregistrare pe Platformă, care vor fi salvate în sistemul Furnizorului. Înainte de a se înregistra un Cont, Clientul va bifa căsuța desemnată pe formularul de înregistrare potrivit căreia acesta este de acord cu acești Termeni și Condiții și cu Politica de confidențialitate a Furnizorului.
Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, persoanele care au efectuat înregistrarea Contului autorizează Prestatorul și persoanele desemnate de acesta să verifice datele furnizate și să contacteze persoana în cauză în vederea identificării acesteia și a confirmării datelor furnizate de aceasta, dacă se consideră necesar.
După completarea integrală a datelor obligatorii din formularul de înregistrare de pe Platformă, în conformitate cu acest articol, Prestatorul va trimite Clientului un e-mail de confirmare la adresa de e-mail furnizată de Client, pentru finalizarea cu succes a înregistrării și crearea Contului, e-mail care va conține, de asemenea, informații despre numele de utilizator al Clientului, cu care Clientul poate accesa Contul său. Din momentul primirii e-mail-ului de confirmare în conformitate cu propoziția anterioară, profilul Clientului este considerat creat.
Politica de confidențialitate a Furnizorului se aplică datelor cu caracter personal ale Clientului procesate de către Furnizor și poate fi consultată aici.
După confirmarea cu succes a adresei de e-mail și înregistrarea Contului, acesta este activat, și poate fi accesat prin introducerea adresei de e-mail furnizate/numelui de utilizator de către Client la înregistrare, împreună cu Parola. După logarea/autentificarea reușită, Clientul va avea posibilitatea de a modifica detaliile, dacă este necesar, în secțiunea prevăzută în acest scop în Profil.
Atunci când un Client creează Contul, i se acordă acces pentru a utiliza programul software furnizat prin intermediul Platformei.
Prin înregistrarea unui Profil și bifarea spațiului indicat în formularul de înregistrare potrivit căruia Clientul este de acord cu Termenii și condițiile, se consideră că acesta a acceptat Termenii și condițiile. Din acel moment, contractul de utilizare a Platformei între Părți se consideră încheiat. Prin înregistrare, persoana care a efectuat înregistrarea declară și garantează că nu este o persoană incapabilă sau are sub 18 ani și că utilizează date de identificare valabile în momentul înregistrării, respectiv că este un reprezentant (legal sau autorizat) al unei persoane juridice, că are capacitatea de a achiziționa Produse și de a utiliza Serviciile în numele și pe seama persoanei juridice respective.
În momentul înregistrării, Clientul se angajează să furnizeze date corecte și actualizate. Orice persoană care efectuează înregistrarea este responsabilă pentru datele/informațiile incorecte și/sau incomplete de pe Platformă. Furnizorul nu va fi răspunzător dacă un Client sau o terță parte a completat date incorecte și/sau eronate în momentul înregistrării sau într-o etapă ulterioară, inclusiv în toate cazurile în care Furnizorul nu poate livra Produsele și/sau să furnizeze oricare dintre Servicii ca urmare a unor informații ale Clientului incorecte sau incomplete, fără a aduce atingere dreptului Clientului de a modifica datele sale din Profil.
Furnizorul are dreptul de a refuza furnizarea de Servicii prin refuzul de a înregistra un Cont pe Platformă sau de a șterge/închide/dezactiva un Cont deja înregistrat, în toate cazurile în care Clientul nu a completat complet și corect informațiile solicitate, în cazul în care există suspiciuni că acesta nu îndeplinește condițiile de utilizare a Platformei (de exemplu, este incapabil, minor, a introdus date false, nu are autoritate de reprezentare sau, din orice alt motiv, nu are dreptul de a utiliza Platforma sau nu respectă cerințele legii, ale Platformei și/sau ale Termenilor și Condițiilor sau a încălcat acești Termeni și Condiții, legislația aplicabilă sau drepturile și interesele legale ale Terților în legătură cu Produsele și Serviciile.
Clientul este responsabil pentru toate acțiunile efectuate prin intermediul sau ca urmare a utilizarea Contului său. Clientul se angajează să nu furnizeze datele de acces la Contul său către persoanele care nu dorește să acționeze în numele și pe seama sa. În cazul în care Clientul furnizează datele Contului către o persoană, se consideră că acesta a autorizat acea persoană să acționeze prin intermediul Contului său, în numele și pe seama sa. În acest caz, Clientul va fi răspunzător pentru acțiunile persoanei respective ca fiind ale sale.
Clientul este responsabil pentru datele și informațiile completate de către acesta prin intermediul Profilului său pe Platformă, precum și pentru informațiile furnizate telefonic Furnizorului, dacă este cazul.
Clientul se obligă să notifice Furnizorul cu privire la orice modificare a datelor furnizate Furnizorului la înregistrare sau într-o etapă ulterioară, prin modificarea directă a datelor sale din Cont. În cazul nerespectării acestei obligații, Furnizorul nu va fi răspunzător pentru furnizarea de Servicii utilizând date incomplete sau inexacte, trimiterea Produselor comandate la o altă adresă, emiterea de documente cu date false sau orice alte acțiuni, inclusiv întârzieri sau imposibilități de livrare sau orice eventual prejudiciu suferit de Client/Utilizator ca urmare a întârzierii în livrarea Comenzii. În acest caz, dar fără a limita în vreun fel drepturile legale ale Clientului, inclusiv acela de a refuza primirea unei Comenzi, acesta este responsabil pentru plata Produselor comandate prin intermediul Platformei, precum și pentru costurile suplimentare, daunele și pierderile de profit ale Prestatorului.
În toate cazurile, dar fără a limita în vreun fel drepturile legale ale Clientului, inclusiv acela de a refuza primirea unei Comenzi, acesta va fi responsabil pentru plata tuturor Produselor comandate prin intermediul Platformei, precum și pentru orice costuri suplimentare, daunele și pierderile de profit suportate de Furnizor și/sau de Terți ca urmare a informațiilor introduse incorect de către Client sau lipsa unei notificări ulterioare în conformitate cu cele de mai sus.
Dispozițiile prezentei secțiuni referitoare la obligațiile care decurg pentru Clienți în legătură cu datele și informațiile furnizate, se aplică în mod corespunzător în toate cazurile de Comandă prin intermediul Platformei de către un Utilizator.

V. ETAPE TEHNICE PENTRU PLASAREA UNEI COMENZI ȘI ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT LA DISTANȚĂ

Clientul/Utilizatorul poate utiliza Platforma pentru a plasa o Comandă și pentru a încheia cu Furnizorul Contracte la distanță privind Produsele. O listă actualizată a Produselor și detalii despre acestea, precum și despre condițiile de achiziționare și utilizare a acestora sunt publicate pe Platformă.
Produsele achiziționate prin intermediul Platformei sunt destinate exclusiv uzului personal al Clientului/Utilizatorului.
Clientul/Utilizatorul este de acord în mod expres să accepte Termenii și Condițiile și să fie obligat de Contractul la distanță prin acceptarea și confirmarea acestora prin intermediul sistemului electronic al Platformei. Clientul/Utilizatorul confirmă și acceptă că nicio altă acțiune sau aprobare nu este necesară pentru încheierea Contractului la distanță și acceptarea Termenilor și condițiilor. Contractul la distanță și Termenii și condițiile sunt obligatorii din punct de vedere juridic și au același caracter juridic obligatoriu ca și în cazul în care ar fi semnate pe hârtie, și sunt acceptate ca probe în instanță și în orice altă instituție de soluționare a litigiilor.
Clientul/Utilizatorul va plasa o Comandă și va încheia un Contract la distanță urmând instrucțiunile din formularul de comandă standard de pe Platformă în momentul Comenzii, instrucțiuni care pot fi modificate periodic și care includ următoarele informații și etape:
Selectarea unuia sau mai multor Produse și adăugarea lor la coșul de cumpărături, făcând clic pe butonul “Cumpără” sau un alt buton similar situat sub fiecare Produs disponibil. Acest buton adaugă produsul selectat în Coșul de cumpărături, după care Clientul/Utilizatorul are opțiunea de a adăuga mai multe Produse în Coșul de cumpărături sau de a trece la finalizarea Comenzii făcând clic pe butonul “Finalizați Comanda”;
Conectare la Platformă – în cazul în care Clientul a dezactivat opțiunea de a rămâne conectat, respectiv în cazul în care un Utilizator dorește să creeze un Cont;

SAU

Furnizarea datelor necesare pentru individualizarea numai a Utilizatorului în calitate de Parte la Contractul la distanță;

Furnizarea detaliilor pentru livrarea Produselor comandate;
Alegerea metodei și a momentului de plată a prețului Produselor comandate;
Furnizarea datelor de facturare pentru Clienți/Utilizatori – persoane juridice și, la cerere – pentru Clienți/Utilizatori – persoane fizice;
Numai pentru Utilizatori – Bifează în locul indicat că a citit și este de acord cu Termenii și condițiile și Politica de confidențialitate ale Furnizorului;
Plasarea Comenzii.
Clienții sau Utilizatorii, pot plasa o Comandă prin intermediul Platformei. Produsele de abonament pot fi comandate numai de către Clienți, iar aceștia vor putea ulterior să gestioneze Produsul de abonament achiziționat.
Pentru a plasa o Comandă, Utilizatorii vor completa datele descrise mai jos, iar în cazul Clienților, aceste date sunt completate automat cu cele pe care Clientul le-a furnizat în momentul creării Contului. Înainte de a finaliza o Comandă, Clientul are posibilitatea de a modifica datele din Contul său, precum și detaliile Comenzii.
Utilizatorii pot plasa Comenzi urmând etapele enumerate mai sus, aplicabile Utilizatorilor, și furnizând următoarele date: (1) numele și prenumele pentru persoana fizică sau numele și prenumele persoanei care va primi livrarea în numele și pe seama persoanei juridice; (2) numărul de telefon; (3) adresa de e-mail (4) adresa poștală; (5) detalii/note referitoare la Comandă pe care Utilizatorul le consideră utile; și/sau (6) alte date necesare conform formularului de Comandă de pe Platformă.
În cazul în care s-a selectat livrarea la o adresă a Clientului/Utilizatorului, va trebui să se introducă toate detaliile adresei respective, inclusiv codul poștal. În cazul în care s-a ales livrarea la un birou de curierat, Clientul/Utilizatorul trebuie să selecteze un birou de curierat în localitatea în care dorește livrarea Produselor comandate.
În cazul în care se solicită emiterea unei facturi, este necesar să indicați următoarele date în spațiul marcat în acest scop în formularul de comandă, și anume: I. Pentru Persoane juridice: (1) societatea (denumirea), (2) numele și prenumele reprezentantului legal sau autorizat, (3) Codul unic de identificare (CUI); (4) numărul de TVA; (4) adresa sediului social și/sau (5) alte date necesare în conformitate cu formularul de comandă de pe Platformă. II. Furnizorul poate emite facturi către persoane fizice în urma unei solicitări exprese transmise prin e-mail la adresa info@pollenity.ro conținând numărul de comandă pentru care se solicită factura, numele, numărul cărții de identitate și adresa domiciliului.
La completarea datelor prevăzute în acest articol de către Utilizatori, nu se creează un Profil, iar în cazul în care se dorește să se plaseze o comandă ulterioară, acesta trebuie să introducă din nou datele de mai sus. În cazul în care Utilizatorul dorește să utilizeze datele introduse atunci când plasează Comanda pentru a crea un Cont, acesta va bifa căsuța “Înregistrează-mă” și va introduce o Parolă.
În cazul în care Utilizatorul plasează o Comandă acesta va bifa spațiul a indicat pe formularul de comandă că este de acord și acceptă Termenii și condițiile și și Politica de confidențialitate ale Furnizorului.
Completând datele sale și după ce apasă butonul “Finalizează comanda”, prin care Clientul/Utilizatorul confirmă Comanda, Clientul/Utilizatorul va fi considerat că a plasat o Comandă pentru achiziționarea Produselor selectate de către acesta. Prin plasarea unei Comenzi, Clientul/Utilizatorul face o declarație că dorește să achiziționeze Produsele comandate și se angajează să plătească prețul aferent și costul de livrare, dacă este cazul. Plasarea Comenzii constituie o declarație electronică din partea Clientului//Utilizatorului că este de acord, în plus față de Termeni și Condiții, cu termenii și condițiile individuale pentru tranzacția specifică, pe care acesta le-a citit și aprobat. Plasarea Comenzii are caracterul unei oferte de a încheia un Contract la distanță din partea Clientului/Utilizatorului.
Furnizorul adoptă măsuri pentru a include în Platformă mijloace tehnice pentru detectarea și corectarea erorilor de introducere a informațiilor înainte de plasarea Comenzii, fără a fi ținut răspunzător pentru informațiile inexacte/incorecte furnizate de către Client/Utilizator.
Înainte de a plasa Comanda prin apăsarea butonului “Finalizează comanda” Clientul/Utilizatorul are posibilitatea de a o anula prin utilizarea pașilor tehnici prevăzuți pe Platformă, cum ar fi apăsarea butonului “Înapoi”, “X”, “Anulare comandă” sau a altui buton similar. După plasarea Comenzii, dar până a fi predată curierului spre a fi livrată, Clientul/Utilizatorul o poate anula prin e-mail sau telefon.
Prin trimiterea Comenzii, Clientul/Utilizatorul autorizează Furnizorul să îl/o contacteze, atunci când acest lucru este necesar în legătură cu Comanda, prin telefon sau e-mail.
La finalizarea Comenzii plasate de către un Client /Utilizator, Furnizorul va confirma fără întârzieri nejustificate după ce Clientul/Utilizatorul a plasat Comanda, primirea Comenzii prin trimitere la adresa de e-mail furnizată a unui mesaj electronic (e-mail) având natura unei confirmări a primirii Comenzii finalizate. În cazul în care Furnizorul nu reușește să trimită un astfel de e-mail, Comanda nu se consideră a fi fost acceptată de către Furnizor, Furnizorul nu va fi considerat ca fiind obligat să execute Comanda și nu are nicio obligație de a furniza sau de a livra Produsele comandate.

În cazul în care Clientul/Utilizatorul nu a introdus o adresă de e-mail validă și corectă, primirea Comenzii nu poate fi confirmată.

Subsecvent, când Furnizorul va preda Comanda curierului spre a fi transmisă Clientului/Utilizatorului, Furnizorul va informa Clientul/Utilizatorul corespunzător cu privire la expedierea Comenzii și detaliile expediției.
Contractul la distanță se consideră încheiat, iar Comanda se consideră a fi fost acceptată de către Furnizor din momentul confirmării de către Furnizor Clientului/Utilizatorului a procesării Comenzii și a disponibilității Produselor comandate.
În cazul în care Clientul/Utilizatorul nu primește confirmarea Comenzii, Clientul//Utilizatorul poate contacta Furnizorul folosind datele de contact furnizate în Termeni și condiții.
În cazul indisponibilității unui Produs comandat sau din alte motive, Furnizorul își rezervă dreptul de a refuza Comanda sau o parte a Produselor din Comandă fără a oferi compensații Clientului/Utilizatorului. Furnizorul va notifica Clientul/Utilizatorul cu privire la refuzul sau imposibilitatea de a livra Produsele comandate prin e-mail sau telefonic, în cazul în care acesta din urmă a furnizat o adresă de e-mail, respectiv numărul de telefon valide. În acest caz, Clientul/Utilizatorul este obligat să plătească doar pentru Produsele livrate efectiv dacă nu anulează Comanda.

Dacă Clientul/Utilizatorul a achitat anterior acestei informări contravaloarea Produsului, vom returna în contul bancar indicat de Client/Utilizator contravaloarea Produsului, în termen de maxim 14 zile de la data la care Furnizorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Clientul/Utilizatorul și-a exprimat în mod expres intenția de a ieși din Contractul la Distanță.

Daca livrarea Produselor nu este posibilă din motive independente de Furnizor, Clientul/Utilizatorul are dreptul la rezoluţiunea Contractului la Distanţă şi restituirea tuturor sumelor achitate, după caz. Clientul/Utilizatorul nu poate solicita plata unor prejudicii morale.
Furnizorul nu va fi răspunzător pentru informațiile completate sau furnizate în mod incorect sau incomplet în momentul plasării Comenzii de către Client/Utilizator. În cazul unor date incorecte sau false, inclusiv incomplete, adresa poștală și/sau adresa de e-mail și/sau datele de contact incorecte sau greșite, Comanda va fi considerată nulă, iar Furnizorul nu este obligat să o îndeplinească.
Clientul/Utilizatorul este responsabil pentru datele pe care le-a completat pe Platformă și pentru datele furnizate telefonic Prestatorului. Clientul/Utilizatorul este responsabil pentru acuratețea și caracterul complet al tuturor detaliilor privind o Comandă inclusiv atunci când dezvăluie detaliile pentru autentificarea în Cont către o Terță parte.
Furnizorul are dreptul de a refuza livrarea Produselor comandate, în cazul în care se suspectează că Clientul/Utilizatorul nu îndeplinește condițiile de achiziționare a Produselor comandate (de exemplu, a introdus date incorecte sau nu a împlinit vârsta de 18 ani sau nu este îndreptățit în alt mod de a cumpăra Produsele).
Clientul este responsabile pentru Comenzile plasate prin Contul său. Clientul este responsabil pentru toate activitățile care au loc ca urmare a utilizării Contului său. Clientul se angajează să nu furnizeze adresa sa de e-mail și/sau numele de utilizator și/sau Parola oricărei persoane care nu dorește să plaseze Comenzi în numele și pe seama sa. În cazul în care Clientul le furnizează oricărei persoane, se consideră că acesta a autorizat persoana respectivă să plaseze Comenzi în numele său și va fi obligat să plătească prețul Produselor comandate de această persoană și costul livrării corespunzător.
Imaginile Produselor de pe Platformă sunt informative și orientative, iar Produsele livrate pot fi diferite de cele din imagini. Aceste imagini sunt menite să ofere o idee despre tipul de Produs oferit și nu îl reprezintă cu precizie.

Totuși, Furnizorul garantează calitatea și proveniența Produselor.

Toate Produsele sunt vândute și livrate în limita stocului disponibil, chiar dacă stocul nu este prevăzut în mod expres pe Platformă în orice moment al vizitei acesteia. Furnizorul nu garantează disponibilitatea Produselor comandate, în ciuda faptului că un Produs este listat pe Platformă. În cazul în care livrarea nu este posibilă din cauza indisponibilității Produselor comandate, Furnizorul poate să contacteze Clientul și să îi furnizeze informații cu privire la posibilitățile de înlocuirea Produselor comandate sau a anulării Comenzii.

VI. CONȚINUTUL CONTRACTULUI LA DISTANȚĂ

Furnizorul și Clienții/Utilizatorii vor încheia Contracte la distanță distincte pentru fiecare Comandă.
Contractul la Distanţă denumește în special Produsul, caracteristicile sale principale, prețul, costurile de expediere ș i alte condiții relevante, conţinutul acestuia completându-se cu Termenii şi Condiţiile.
Drepturile Clientului/Utilizatorului în legătură cu Produsele livrate sunt exercitate separat pentru fiecare Contract la distanță. Exercitarea drepturilor în legătură cu un Contract la distanță nu afectează și nu are niciun efect asupra altor Contracte la distanță. În cazul în care Clientul/Utilizatorul are statutul de consumator, exercitarea dreptului de retragere cu privire la un Contract la distanță nu afectează celelalte Contracte la distanță încheiate de respectivul Client/Utilizator.
Atunci când își exercită drepturile prevăzute în Contractul la distanță, Clientul/Utilizatorul este obligat să precizeze cu exactitate și fără ambiguitate Produsele pentru care își exercită drepturile.

VII. REFUZUL FURNIZORULUI

Furnizorul are dreptul de a refuza încheierea unui Contract la distanță și/sau de a accepta și/sau să execute o Comandă din partea unui Client/Utilizator fără compensație sau altă acțiune sau plată către Client/Utilizator în cazul în care:
informațiile furnizate de către Client/Utilizator sunt incomplete, incorecte sau invalide;
acțiunile Clientului/Utilizatorului pot dăuna Furnizorului sau afiliaților acestuia;
Clientul/Utilizator nu a plătit Produsele comandate, inclusiv prin eșuarea/invalidarea operaţiunii de încasare a sumei rezultate din vânzarea unui Produs de către Furnizor, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreate de către Furnizor sau prin transfer bancar prin ordin de plată, indiferent de modalitatea de livrare aleasă de către Client/Utilizator.
există suspiciuni rezonabile cu privire la o posibilă fraudă din partea Clientului/ Utilizatorului în ceea ce privește modalitatea de plată a Prețului Produselor, inclusiv în utilizarea Platformei.
comportamentul Clientului/Utilizatorului este contrar legii, bunelor moravuri, practicilor comerciale sau Termenilor și Condițiilor.
Furnizorul poate să nu livreze o parte sau toate Produsele din Comandă pentru diverse motive obiective, inclusiv, dar fără a se limita la, epuizarea stocurilor, caz în care Furnizorul nu datorează nicio compensație Clientului/Utilizatorului. Furnizorul trimite o notificare prin e-mail sau telefonic Clientului/Utilizatorului cu privire la refuzul sau imposibilitatea de a livra integral sau parțial Produsele dacă acesta din urmă a furnizat o adresă de e-mail, respectiv un număr de telefon valide. În acest caz, Clientul/Utilizatorul plătește doar pentru Produsele efectiv livrate dacă nu anulează Comanda, iar dacă a achitat deja Produsele comandate, Furnizorul îi va rambursa suma aferentă în termen de 14 zile de la data notificării.

VIII. PREȚURI

Prețurile Produselor sunt acelea indicate pe Platformă în momentul Comenzii, cu excepția cazurilor de eroare evidentă. În cazul unei erori evidente, Furnizorul va informa Clientul/Utilizatorul cu privire la prețul real al Produselor, iar acesta are dreptul de a refuza achiziția Produselor. Oricum, Furnizorul nu este obligat să furnizeze Produsele la prețul evident disproporționat. O eroare evidentă poate consta într-un preț disproporționat al Produselor fără a fi activă vreo reducere la acel moment, anunțată în consecință de Furnizor pe Platformă.
Prin Comanda de Produse, Clientul/Utilizatorul se obligă să plătească prețul Produselor și, separat, prețul livrării, în cazul în care acesta este datorat în conformitate cu Termenii și condițiile.
Prețul Produselor este exprimat în RON și este prețul final care poate include orice taxe și tarife, inclusiv taxa pe valoare adăugată, în cazurile în care este prevăzută perceperea acesteia, conform legislației aplicabile.
Suma finală plătibilă de către Client/Utilizator va fi suma prețului tuturor Produselor pe care le-a comandat, plus costurile de livrare, dacă este cazul.
Costul livrării nu este inclus în prețul Produselor și se plătește suplimentar de către Client/Utilizator. Valoarea costurilor de livrare este comunicată înainte de plasarea Comenzii. Pentru achizițiile de bunuri care depășesc o anumită dimensiune specificate pe Platformă, precum și pentru achiziționarea unui certificat digital și a unui Produsul de abonament “Adoptă un stup +”., Clientul/Utilizatorul nu datorează niciun cost de livrare.
Prestatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment și fără notificare prealabilă prețurile Produselor și/sau a prețului pentru livrare, iar aceste modificări nu afectează Comenzile deja confirmate pentru expediere. Pentru Produsele de abonament achitate integral, modificarea prețului de livrare nu va afecta livrarea respectivelor Produse și utilizarea Serviciilor incluse în aceste Produse de abonament pentru perioada relevantă pentru care sunt plătite în avans la momentul modificării prețului. Pentru evitarea oricărui dubiu, prețul livrării modificat va fi aplicabil Comenzilor plasate începând cu data modificării.
Furnizorul poate oferi reduceri pentru Produse, în conformitate cu cerințele legislației și cu normele stabilite de Furnizor. Regulile aplicabile acestor reduceri, inclusiv modul în care pot fi utilizate, sunt disponibile pe Platformă la locul unde este afișată reducerea și în Termeni și Condiții. Reducerile pot fi oferite sub diferite forme (de exemplu, promoții, coduri promoționale, coduri de fidelitate, etc., care vor fi acordate individual, aleatoriu și/sau ca urmare a participării la un concurs sau sondaj în rândul clienților).
În cazul Produselor de abonament plătite în avans, plata anticipată a prețului permite Clientului să primească Produsele și să utilizeze Serviciile incluse în acest Produs de Abonament pentru perioada pentru care a fost achiziționat. Dreptul de a primi Produsele și utilizarea Serviciilor se naște în urma plății prețului corespunzător. După expirarea perioadei acoperite de Produsul de Abonament relevant achiziționat, Clientul nu va mai primi niciun Produs și nu va putea folosi Serviciile dacă nu cumpără alt Produs de Abonament.
În caz de reziliere/încetare a Contractului la distanță și/sau a oricărui serviciu, nu se datorează vreo sumă de bani, decât cele aferente obligațiilor scadente, respectiv cele aferente reparării unui eventual prejudiciu creat.

IX. FACTURARE. METODE DE PLATĂ

În vederea emiterii facturii fiscale conform Comenzii, Clientul/Utilizatorul va furniza Prestatorului toate informațiile, complete și corecte, necesare emiterii de către Furnizor a facturii fiscale, în conformitate cu legislația în vigoare. Prețul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în Comandă.
Prin trimiterea Comenzii, Clientul/Utilizatorul îşi exprimă acordul să primească facturile fiscale în format electronic, prin adăugarea acestora de către Furnizor în Contul Clientului sau prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail menţionată de Client/Utilizator, după plasarea Comenzii.
Facturile aferente Produselor care nu au fost preluate de către Client/Utilizator vor fi anulate de Furnizor la momentul la care Produsele vor fi restituite de Curier.
Clientul/Utilizatorul poate achita prețul Produselor comandate și eventual al transportului, utilizând una dintre următoarele metode:
numerar, în sistem ramburs, plata preţului fiind efectuată direct la curier, în momentul primirii coletului aferent Comenzii plasate de Client/Utilizator;
plata cu cardul prin intermediul serviciilor autorizate, înainte de plasarea Comenzii, confirmând că este autorizat în acest sens și furnizând date corecte și complete.

În acest caz, Furnizorul va executa obligațiile sale în legătură cu o comanda imediat ce primește prețul aferent.

În cazul în care Clientul/Utilizatorul alege să plătească ramburs la primirea coletului, acesta este obligat să efectueze plata la primirea coletului, în caz contrar acesta nu îi va fi livrat de Curier. Refuzul primirii coletului duce la încetarea Contractului la Distanţă şi stinge obligaţia Furnizorului de a livra Produsule respective.
Prețul Voucherelor comandate pate fi achitat numai cu cardul la finalizarea Comenzii. De îndată ce comanda este plasată, furnizorul trimite Voucherul comandat și achiziționat la adresa de e-mail furnizată de Client/Utilizator.
Furnizorul are dreptul de a adăuga metode de plată prin integrarea cu terțe părți. Lista completă a partenerilor Prestatorului în acest sens poate fi găsită pe Platformă.
În cazul în care Prestatorul alege o metodă de plată care implică un serviciu de plată furnizat de o terță parte, Clientul/Utilizatorul se obligă să respecte termenii și condițiile și/sau tarifele acestuia.
Datele cardului de plată al Clientului/Utilizatorului nu vor fi accesibile Furnizorului şi nici nu vor fi stocate de către acesta sau de către procesatorul de plăţi integrat în Platformă, ci doar de către instituţia de autorizare a tranzacţiei sau de o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului folosit de Client/Utilizator la perfectarea tranzacţiei, despre a cărei identitate Clientul/Utilizatorul va fi informat, anterior introducerii datelor.
În cadrul Platformei, entitatea autorizată să presteze servicii de procesare de plăţi este iCard AD, o societate constituită şi care funcţionează conform legislaţiei din Bulgaria, înregistrată în Bulgaria sub numărul de înregistrare 175325806, având sediul social situat în Business park Varna, Building B1.
Pentru motive de securitate a tranzacţiilor, Clientul/Utilizatorul este sfătuit să nu rămână logat pe Platformă şi să nu seteze opţiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea Parolei nu este permisă şi se recomandă folosirea unei Parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conţină cel puţin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre şi caractere speciale).
Prestatorul nu este răspunzător dacă o metodă de plată care implică o terță parte care furnizează servicii de plată nu este disponibil sau nu funcționează în alt mod din motive care nu țin de Furnizor.
În cazul în care Clientul/Utilizatorul returnează Produsele având drept de rambursare, indiferent de motiv, prețul care face obiectul rambursării se reduce cu valoarea reducerii primite și aplicate acelei Comenzi, iar numai suma plătită efectiv va fi rambursată.
La achiziționarea Produselor de Abonament, Clientul va avea dreptul de a alege dacă plătește lunar prețul aferent, în rate lunare egale, sau, în avans – pentru o perioadă de 6 sau 12 luni, beneficiind de o reducerea anunțată la momentul respectiv pe Platformă.
Metoda de plată și/sau detaliile cardului pot fi schimbate oricând de către Client în Cont.
În cazul plății cu cardul în mod recurent (lunar), Furnizorul poate, iar Clientul, acceptând acești Termeni și Condiții, acceptă în mod expres să fie taxat automat lunar pentru sumele care nu au fost plătite anterior, prin metoda de plată aleasă de acesta. Clientul poate modifica detaliile cardului din Cont.
În cazul în care Clientul nu efectuează plata scadentă a unei rate lunare în perioada convenită, Furnizorul nu va avea nicio obligație de a furniza Produsul de Abonament sau de a îndeplini orice altă obligație în temeiul Termenilor și Condițiilor până când plata integrală a sumei datorate a fost primită.
Toate costurile suplimentare în legătură cu plata, spre exemplu comisioanele bancare și de altă natură, sau comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului bancar al Clientului/Utilizatorului, în cazul în care moneda de emitere a acestuia nu este în RON, sunt suportate de către Client/Utilizator. Clientul se angajează să ia toate acțiunile necesare și să plătească toate taxele și costurile accesorii necesare, astfel încât Furnizorul să primească prețul integral al Produselor comandate, și costul livrării, dacă este cazul.
Furnizorul are dreptul de a refuza furnizarea/livrarea Produselor dacă Clientul/Utilizatorul nu a plătit prețul, inclusiv prețul livrării.
Costurile de livrare sunt suportate de către Client/Utilizator, cu excepția cazului în care se livrează Produse care depășesc o anumită sumă (așa cum se specifică pe Platformă) precum și în cazul achiziționării Produsului de abonament “Adoption Hive +”, când aceste costuri sunt suportate de către Furnizor. Costul livrării, dacă este cazul, va fi plătit de către Client/Utilizator împreună cu prețul Produselor, inclusiv în avans, dacă este cazul.
În urma achiziționării unui Voucher de o anumită valoare, Clientul/Utilizatorul va primi Voucherul cu un cod de reducere pentru suma respectivă la adresa de e-mail indicată. Pentru a utiliza Voucherul, Clientul/Utilizatorul adaugă Produsele dorite la coșul de cumpărături și, la ultima etapă de finalizare a comenzii, introduce codul din pagina de Voucher în câmpul “Cod promoțional” și apoi apasă butonul “Aplică codul”. În acest fel, o sumă echivalentă cu valoarea Voucherului este dedusă automat din valoarea totală a Comenzii.
Un cupon valoric de o anumită valoare poate fi utilizat în mod repetat până la epuizarea valorii sale. Voucherul de o anumită valoare nu trebuie să fie utilizat în cadrul unei singure comenzi, dar trebuie să fie utilizat în termen de 365 de zile de la cumpărare (data expirării). După data de expirare a Voucherului, valoarea/ suma rămasă neutilizată a Voucherului cu valoare definită se pierde și nu poate fi utilizată.
În cazul în care valoarea Produselor adăugate în Coș este mai mare decât valoarea Voucherului sau sumei rămase în cazul în care Voucherul a a fost deja utilizat pentru altă(e) comandă(e), Clientul /Utilizatorul va plăti diferența folosind unda dintre metodele de plată stabilite în Termeni și condiții.
Utilizarea unui Voucher de apiterapie și a unui Voucher pentru un anumit tip de Produs de abonament trebuie să fie în conformitate cu instrucțiunile furnizate pe Platformă și/sau în mesajul electronic (e-mail) pe care Furnizorul le pune la dispoziția Clientului/Utilizatorului.

X. CONDIȚII DE LIVRARE

Livrarea Produselor comandate și a Produselor de abonament se va face prin serviciul de curierat de către o Terță parte indicată pe Platformă de către Furnizor, la un birou de curierat sau la adresa specificată de Client/Utilizator.
Livrarea Produselor este disponibilă pe teritoriul Uniunii Europene.
Înainte de expedierea Produselor, Furnizorul are dreptul de a contacta Clientul/Utilizatorul la numărul de telefon și/sau adresa de e-mail furnizate de către Client/Utilizator pentru a clarifica detaliile Comenzii și/sau ale livrării.
Furnizorul nu este răspunzător pentru neexecutarea unei Comenzi în cazurile în care Clientul/Utilizatorul a furnizat date cu false, incomplete și/sau inexacte, inclusiv în cazul în care Clientul/Utilizatorul a furnizat o adresă sau un număr de telefon incomplet, inexact sau fictiv.
Livrarea se efectuează de către Furnizor după ce acesta a trimis Clientului/Utilizatorului un mesaj electronic (e-mail) cu confirmarea executării și cu informații despre Comandă.
Livrarea Produselor comandate cu o valoare mai mare de 150 RON (inclusiv TVA) va fi gratuită pentru Client/Utilizator, iar prețul livrării Comenzilor valorând sub această sumă va fi indicat pe Platformă înainte de plasarea Comenzii.
Perioada de livrare pentru Produsele comandate și livrările lunare ale Produselor de Abonament este de 5 zile lucrătoare (în funcție de disponibilitatea stocurilor), dar nu mai mult de 30 de zile, începând cu data trimiterii confirmării procesării Comenzii de către Furnizor.
Comenzile sunt livrate de luni până vineri între orele 09.00 și Ora 18.00.
În cazul unor circumstanțe extraordinare sau neprevăzute (inclusiv, dar fără a se limita la o schimbare bruscă a condițiilor meteorologice, la condiții meteorologice severe, la pandemii, la o stare de urgență declarată printr-un act al unei autorități publice, incapacitatea curierului să efectueze livrarea), Furnizorul își rezervă dreptul de a prelungi perioada de livrare informând Clientul/Utilizatorul în timp util despre aceasta, fără nicio compensație pentru Client.
Furnizorul va trimite Produsele la adresa indicată de către Client/Utilizator.
În cazul în care există o eroare în adresa indicată, din cauza căreia Clientul/Utilizatorul nu poate fi găsit la adresa respectivă, Furnizorul va contacta Clientul/Utilizatorul pentru a clarifica adresa, iar costurile de livrare la adresa corectă vor fi suportate de către Client/Utilizator și vor fi plătibile de către Client la primirea Produselor.
In cazul in care Clientul/Utilizatorul nu este gasit in termenul de livrare la adresa indicata de acesta sau nu sunt furnizate conditiile de livrare a Produselor in aceasta perioada, livrarea va fi returnata catre sediul curierului până la solicitarea Clientului/Utilizatorului, respectiv returnat la sediul Furnizorului, iar Furnizorul va fi eliberat de obligația sa de a livra Produsele comandate și nu va fi răspunzător pentru întârzierea sau nelivrarea Produselor. Clientul își poate confirma dorința de a primi Produsele după expirarea perioadei de livrare și va suporta toate costurile de relivrare. În acest caz, o nouă perioadă de livrare începe în consecință din momentul confirmării conform propoziției precedente.
Furnizorul sau un reprezentant al firmei de curierat se obligă să notifice Clientul/Utilizatorul prin telefon sau e-mail în cazul în care apar circumstanțe bruște și/sau neprevăzute care împiedică executarea la timp a livrării.
Părțile convin că, atunci când livrarea se face prin intermediul unui curier terț, Furnizorul nu va fi obligat să despăgubească Clientul/Utilizator-persoană juridică, nu va fi răspunzător pentru orice distrugere sau deteriorare a Produselor. Toate cererile de despăgubire din partea Clientului/Utilizatorului-persoană juridică cu privire la astfel de defecte sau daune se adresează curierului. Furnizorul nu va fi răspunzător pentru orice eșec al serviciului de curierat privind respectarea termenelor de livrare, inclusiv în cazul în care destinatarul livrării nu este găsit la adresa, livrarea este întârziată, a fost livrată la o adresă greșită de către curier etc.
În cazul în care Clientul/Utilizatorul se află în imposibilitatea recepționării Comenzii în mod personal, Comanda va fi lăsată la adresa precizată doar unei persoane cu vârsta mai mare de 18 ani și doar în cazul comunicării prealabile către Curier a numărului Comenzii.
În caz de livrare intempestivă, Furnizorul nu datorează nicio compensație sau penalitate.
Produsele vor fi ambalate în mod corespunzător cu documentele de însoțire.
Clientul/Utilizatorul este încurajat să inspecteze Produsele la momentul predării și va notifica imediat Furnizorul pe Platformă sau prin e-mail/telefon în caz de neconcordanțe, lipsuri și daune.
Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către Furnizor la momentul predării Produselor Comandate către Client/Utilizator.
Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica modalitățile de livrare și de plată în orice moment, prin publicarea versiunilor de livrare și metodele de plată pe Platformă fără nicio altă notificare, neafectând Comenzile deja plasate.
Nicio cerere de livrare a unei Comenzi nu va putea fi onorată dacă Clientul/Utilizatorul nu îndeplinește condițiile de mai sus.

XI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Clientul/Utilizatorul are dreptul:
să utilizeze Platforma, respectând obligațiile care îi revin în conformitate cu Termenii și condițiile;
să renunțe la utilizarea Platformei și a Serviciilor în orice moment, solicitând închiderea Contului prin trimiterea unui mesaj electronic (e-mail) către Furnizor. În acest caz, Clientul va fi responsabil pentru plata tuturor Produselor comandate prin plasarea unei Comenzi în mod valabil, înainte de momentul închiderii Contului său;
de a rezilia utilizarea unui Produs de abonament achiziționat prin completarea unui formular de feedback în Cont, în care își exprimă această alegere. În cazul în care formularul este completat după data scadenței lunare a Produsului de abonament agreată, Produsul de abonament se consideră reziliat începând cu luna următoare. Furnizorul prelucrează formularul de feedback și, dacă este necesar, contactează Clientul pentru informații suplimentare și clarificări cu privire la cerere, după care va rezilia Produsul de abonament și va notifica Clientul în acest sens prin e-mail. La rezilierea anticipată a unui Produs de abonament preplătit, Furnizorul nu va rambursa suma achitată în avans, dar va trimite Produsele datorate pentru toată perioada Produsului de abonament achitat.
Clientul înțelege și este de acord că Prestatorul poate decide care acțiuni ale Clientului constituie o încălcare a acestor Termeni și Condiții, și să ia măsurile corespunzătoare pentru a remedia încălcarea.
Clientul înțelege și este de acord ca Prestatorul să aibă dreptul, exclusiv, discreționar, în cazul unui potențial risc de securitate și/sau al unei întreruperi a funcționării normale a Platformei sau a oricărei părți a acesteia, în cazul unei încălcări sau a unei suspiciuni rezonabile de încălcare a Termenilor și condițiilor, legii sau drepturilor terților în utilizarea Platformei, precum și în cazul în care Clientul nu plătește la timp pentru Produsele comandate, să suspende furnizarea de Servicii către Client, să suspende, să blocheze temporar sau permanent accesul Clientului la Platformă Cont, și să șteargă/închidă/blocheze Contul Clientului temporar sau permanent, fără nicio compensație sau orice alt tip de compensație pentru Client. În acest caz, rezilierea Contractului la Distanță și/sau a oricăror servicii nu este considerată ca fiind o încălcare a obligațiilor contractuale ale Prestatorului, iar în acest caz Prestatorul nu va fi răspunzător pentru orice pierdere de date de către Client sau orice alt tip de prejudiciu suferit de către Client sau de către terți, inclusiv pierderi de profit. Această clauză nu afectează drepturile legale ale Clientului/Utilizatorului-persoană fizică.
Prevederile clauzei anterioare sunt aplicabile și în cazul în care Furnizorul este tras la răspundere, inclusiv amendat, urmare a unei acțiuni culpabile a Clientului/Utilizatorului. În acest caz, Clientul/ Utilizatorul trebuie să despăgubească Prestatorul pentru toate daunele suferite, inclusiv penalități, despăgubiri, daune-interese și orice alte sume plătite de către Furnizor în legătură cu încălcarea, inclusiv onorariile avocaților, precum și orice alte sume plătite de către Furnizor în legătură cu această încălcare. Încetarea prestării Serviciilor în acest caz nu vor fi considerate o încălcare a obligațiilor contractuale ale Furnizorului și Furnizorul nu va datora nici daune-interese sau alte compensații Clientului.
Furnizoul isi rezerva dreptul de a modifica continutul, structura si modul de accesare ale Platformei in functie de schimbarile ce au loc cu privire la Produse si Servicii, si de propriile proceduri interne. Continuarea folosirii Platformei prin comandarea si achizitionarea de produse se considera acceptul Clientului/Utilizatorului. In cazul modificarii Termenilor si Conditiilor, Furnizoul va informa Clientul/Utilizatorul cu privire la acest lucru, continuarea utilizarii Contului fiind posibila numai in conditiile acceptarii de catre acesta a noilor Termeni si Conditii.
Clientul este responsabil pentru consecintele care decurg din utilizarea Platformei, precum si pentru orice daune materiale, intelectuale, electronice sau de orice alta natura, in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniu.
Furnizorul poate include în produsele, voucherele, produsele de abonament și Serviciile furnizate de terțe părți. Furnizorul nu poate fi și nu va fi tras la răspundere pentru calitatea serviciilor furnizate de terți și nu va fi tras la răspundere pentru orice daunele produse Clientului din cauza unor probleme cu Bunurile, Voucherele, Produsele de Abonament și servicii de către aceste terțe părți.
Clientul/Utilizatorul se obligă să respecte Termenii și condițiile, precum și legislația aplicabilă, instrucțiunile suplimentare ale Prestatorului aduse la cunoștința sa, respectiv drepturile și interesele legitime ale Părților terțe și să acționeze cu bună credință.
Clientul/Utilizatorul se obligă să nu folosească Platforma în alte scopuri decât cel pentru care a fost creată, inclusiv într-un mod în care să încalce drepturile Terțelor părți, respectiv de a dobândi foloase necuvenite.
Clientul/Utilizatorul se obligă să nu intervină în buna funcționare a Platformei, inclusiv, dar fără a se limita la interferarea cu accesul Terților la Platformă, să nu o acceseze neautorizat, să nu întrerupă sau să împiedice accesul altor Clienți/Utilizatori și alte Terțe părți, să nu afecteze sau să împiedice disponibilitatea, fiabilitatea sau calitatea Serviciilor în ceea ce privește alți Clienți, Utilizatori și Părțile terțe.
Clientul/Utilizator se obligă să nu desfășoare prin intermediul Platformei nicio activitate interzisă sau activitate pentru care este necesar conform legii un permis/înregistrare/licență.
Clientul/ Utilizator trebuie să notifice imediat Prestatorul cu privire la orice încălcare cunoscută sau detectată, în utilizarea Platformei, inclusiv de către reprezentanții săi sau de către Terți.
Clientul/Utilizator nu poate utiliza sau permite Terților să utilizeze Platforma și/sau Contul pentru a lansa și a efectua atacuri și acțiuni rău intenționate asupra oricărui sistem informatic conectat la internet.
Clientul/Utilizatorul este responsabil pentru confidențialitatea datelor de acces la Cont (adresa de e-mail și parola) și își asumă întreaga responsabilitate pentru activitățile/acțiunile desfășurate prin intermediul Contului sau al Platformei. În cazul în care Clientul/Utilizatorul suspectează că, din orice motiv, confidențialitatea datelor furnizate a fost compromisă, Clientul trebuie să notifice Prestatorul. În cazul în care acesta nu face acest lucru, toate acțiunile prin intermediul Contului sau prin intermediul Platformei folosind datele Clientului/Utilizatorului se consideră că au fost făcute personal de către Client/Utilizator și acesta va fi răspunzător pentru acestea, inclusiv pentru plata tuturor Produselor comandate în numele său.
În cazul în care Clientul acordă acces pentru utilizarea și gestionarea Contului unor Terțe părți, acesta răspunde pentru acțiunile acestora ca și cum ar fi ale sale, și se angajează să despăgubească Prestatorul pentru orice daune cauzate de Terții cărora Clientul le-a acordat acces, inclusiv prin inadvertență sau greșeală.
Clientul se obligă să nu publice materiale care conțin viruși sau alte tipuri de viruși, programe al căror scop este de a distruge sau deteriora Platforma sau orice alt sistem, precum și materiale cu conținut interzis, obscen, defăimător, amenințător sau rău intenționat pentru Furnizor sau orice Terță parte. Furnizorul își rezervă dreptul de a elimina și/sau edita astfel de materiale. În caz de încălcare a acestor obligații, Clientul/Utilizatorul este obligat să plătească Furnizorului daune-interese, incluzând profituri pierdute, pentru fiecare încălcare în parte.
În toate cazurile, Clientul/Utilizatorul este răspunzător și va despăgubi Prestatorul pentru toate daunele (inclusiv pierderi de profit) cauzate direct sau indirect Prestatorului ca urmare a încălcării legii, a drepturilor Terților sau a Termenilor și condițiilor, inclusiv cele legate de efectuarea de operațiuni prin intermediul Platformei, ilegal, ilicit sau contrar Termenilor și condițiilor. În cazul în care astfel de acțiuni sunt detectate, Furnizorul are dreptul de a suspenda furnizarea Serviciilor și de a suspenda accesul Clientului la Contul și/sau Platformă, temporar sau permanent, fără preaviz sau avertisment și fără răspundere față de Client/Utilizator pentru daune sau pierderi, inclusiv de date. Utilizarea necorespunzătoare are loc, de asemenea atunci când utilizarea Serviciilor implică acțiuni, inclusiv utilizarea de software sau alte mijloace, care împiedică operarea sau interferează cu funcționarea normală a Platformei, precum și diseminarea de informații care încalcă prevederile legale, drepturile Terților sau a Termenilor și condițiilor.
Clientul/Utilizatorul nu are dreptul de a furniza ca fiind proprii Produsele sau Serviciile primite sau prestate de la/de Furnizor, inclusiv revânzarea acestora în numele Furnizorului, indiferent de preț.
Clientul/Utilizatorul trebuie să dețină echipamentul informatic, sistemele de operare, software-ul și/sau accesul la internet necesare pentru utilizarea Serviciilor.
În cazul unei probleme legate de accesul sau de utilizarea Platformei, Clientul/ Utilizatorul trebuie să notifice Prestatorul la adresa de e-mail publicată pe Platformă sau prin intermediul formularului de contact de pe Platformă. Furnizorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a remedia problema.
Clientul/ Utilizatorul se obligă să îl despăgubească pe Furnizor împotriva tuturor acțiuni în justiție și alte pretenții ale Terților (fie că sunt sau nu întemeiate), pentru toate daunele și costurile (inclusiv onorariile avocaților și cheltuielile de judecată) care decurg din sau în legătură cu (1) neexecutarea oricăreia dintre obligațiile care decurg din Termeni și Condiții, (2) încălcarea drepturilor de autor sau a altor drepturi de proprietate intelectuală sau industrială, (3) cesiunea ilicită către alte drepturi acordate Clientului/Utilizatorului pe durata și sub rezerva prevederilor Termenilor și Condițiilor și (4) denaturarea existenței sau absența statutului de consumator în sensul legii privind protecția consumatorilor.
Fără a limita dreptul Utilizatorului de a-i fi pus la dispoziție conținutul creat pe Platformă, Furnizorul nu este răspunzător pentru informațiile, datele, textele, fișierele, software-urile, materialele foto, video sau audio, mesaje, linkuri și referințe stocate, distribuite, utilizate, transmise, precum și orice alte materiale și conținuturi încărcate de către Client/Utilizator pe Platformă, precum și pentru activitatea Clientului/Utilizatorului pe Platformă.
Produsele și Serviciile furnizate nu acoperă furnizarea de echipamente informatice, software și conectivitate pentru transferul de baze de date sau pachete de informații între Client/Utilizator și Furnizor, respectiv utilizarea Serviciilor în ansamblu.
Întregul conținut al Platformei este furnizat “așa cum este”, fără garanții de niciun fel sau natură, expresă sau implicită, de către Prestator, acesta respinge și exclude orice alte garanții inclusiv, dar fără a se limita la: disponibilitate, acuratețe, fiabilitate, actualitate, exhaustivitate, garanții sau condiții implicite de vandabilitate, adecvare la un anumit scop, nerespectarea drepturilor de proprietate intelectuală sau a altor drepturi conexe. Separat de cele de mai sus, Furnizorul nu garantează și nu face nicio declarație cu privire la acuratețea acestora, rezultatele probabile sau fiabilitatea utilizării acestor materiale în orice scop sau rezultatul utilizării acestor materiale în orice scop sau rezultatul Servicii oferite.
Prin prezenta, Prestatorul respinge și exclude orice declarații sau garanții potrivit cărora Platforma este compatibilă cu orice sistem de operare, dispozitiv mobil, platformă de calcul sau browsere pe care Clientul/Utilizatorul-persoană juridică alege să le utilizeze, altele decât cele recomandate în mod expres de către Furnizor. În plus, Furnizorul își declină orice garanție privind faptul că Platforma, inclusiv orice viitoare corecții, modificări, actualizări, îmbunătățiri, noi versiuni sau noi modele, vor fi compatibile cu noile versiuni de sisteme de operare, platforme informatice și browsere într-un anumit termen sau nu vor fi compatibile.
Furnizorul nu garantează că accesul la Platformă va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori, în măsura în care acest lucru este dincolo de capacitatea, controlul și voința Furnizorului.
Furnizorul asigură o protecție tehnică rezonabilă a Platformei.
Furnizorul nu solicita Clientilor/Utilizatorilor prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/ etc) informatii referitoare la date confidentiale de tip conturi/carduri bancare sau parole personale, astfel că Furnizorul își declina orice responsabilitate, in situația in care un Client/Utilizator ar fi/ este prejudiciat sub orice forma de către un Terț care ar pretinde ca este/reprezintă interesele Furnizorului.
La cererea unei autorități publice competente, în cazurile prevăzute de lege, Furnizorul este obligat să furnizeze toate informațiile și materialele pe care le deține cu privire la Client/Utilizator. În conformitate cu cerințele legislației în vigoare, Prestatorul stochează datele și informațiile Clientului/Utilizatorului aflate pe serverele sale și le pune la dispoziția autorităților publice competente în cazurile în care acest lucru este necesar pentru a proteja drepturile, interesele legitime și securitatea Prestatorului sau a unor Terțe părți, precum și în cazurile în care acestea sunt solicitate de către autoritățile de stat relevante.
Neexercitarea de către Furnizor a oricărui drept sau dispoziție în temeiul Termenilor și condițiilor nu constituie o renunțare la orice exercitare viitoare a acelui drept sau punerea în aplicare a acestei dispoziții. Renunțarea la un astfel de drept sau dispoziție va fi eficientă numai dacă este făcută în scris și semnată de un reprezentant autorizat în mod corespunzător de către Furnizor. Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres în Termeni și condiții, exercitarea de către oricare dintre Părți a oricărei căi de atac în temeiul Termenilor și condițiilor este fără a aduce atingere altor căi de atac prevăzute în aceștia sau în legislația aplicabilă.

Clientul/Utilizatorul înțelege și este de acord să își asume toate riscurile care decurg din accesul la și utilizarea Platformei. Nici Furnizorul și nici o Terță parte implicată în crearea, producerea sau livrarea Platformei sau a oricăror Servicii nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de daune directe, accidentale, indirecte sau de consecință, inclusiv profituri pierdute, pierderi de date sau alte pierderi, întreruperea serviciului, erori ale calculatoarelor, dispozitivelor mobile sau defecțiune a sistemului sau pentru orice daune pentru vătămări corporale sau personale sau suferință emoțională, care rezultă din sau în legătură cu Termenii și Condițiile, utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Platforma sau orice Servicii, indiferent dacă e bazată pe garanție, contract, delict (inclusiv neglijență), răspundere pentru produse sau servicii, sau orice altă teorie juridică, și indiferent dacă Furnizorul a fost sau nu a fost informat despre posibilitatea unor astfel de daune.
Furnizorul nu datorează daune, penalități și/sau compensații Clientului/Utilizatorului pentru:
Distrugerea sau pierderea datelor deținute de Client/Utilizator din motive independente de voința Furnizorului;
Imposibilitatea Clientului/Utilizatorului de a utiliza Platforma din motive independente de voința Furnizorului;
Revendicările formulate de Terți împotriva Clientului/Utilizatorului în legătură cu utilizarea Platformei;
Utilizarea ilegală a Platformei de către Client/ Utilizator;
Pierderea de date sau pierderea de profit din cauza actelor sau omisiunilor Clientului/Utilizatorului, inclusiv nerespectarea Termenilor și condițiilor;
Pierderea de date sau pierderea de profit din cauza unor acte sau omisiuni ale unor Terțe părți care sunt dincolo de controlul Prestatorului;
În cazul în care Clientul/Utilizator nu poate accesa Platforma și utiliza Serviciile din cauza lipsei de hardware, software sau conexiunii bune la internet, sau dacă Clientul/ Utilizator nu poate să acceseze Platforma din cauza unor probleme independente de voința Furnizorului (probleme hardware, software, probleme de conectivitate la internet etc.).
Prestatorul nu este răspunzător pentru daunele sau pierderile de profit suferite de către Client/Utilizator sau de către Terți ca urmare a rezilierii, suspendării, modificării sau restricționării Serviciilor sau a accesului Clientului/Utilizatorului la Contul său, la Platformă și/sau Servicii, precum și ștergerea materialelor sau a conținutului, în cazul culpei Clientului și exercitării drepturilor conexe de către Prestator.
Furnizorul nu este răspunzător pentru eșecul de a furniza Servicii sau pentru imposibilitatea Clientului/Utilizatorului de a accesa Contul său, Platforma și/sau Serviciile în cazul unor circumstanțe independente de voința sa – cazuri de forță majoră, cazuri fortuite, acte sau omisiuni ale Terților, ordine ale autorităților publice competente, probleme în cadrul rețelei globale de Internet și în furnizarea de Servicii, precum și în cazul în care se produce un acces neautorizat sau intervenția unor Terți în funcționarea sistemului informatic sau a serverului.
Furnizorul nu este răspunzător pentru eșecul în furnizarea Serviciilor sau pentru imposibilitatea Clientului/Utilizatorului de a accesa Contul, Platforma și/sau Serviciile în cazul în care Clientul/Utilizatorul este vinovat pentru nerespectarea instrucțiunilor și a cerințelor tehnologice de utilizare a Platformei, manipularea necorespunzătoare a echipamentului sau a software-ului, precum și ca urmare a testelor efectuate de către Furnizor pentru a verifica echipamentele, conexiunile, rețelele etc., precum și testele care vizează îmbunătățirea sau optimizarea Platformei și a Serviciilor.
Furnizorul nu va fi răspunzător pentru întreruperea accesului la Platformă, precum și pentru neprocesarea sau procesarea amânată a Comenzilor, inclusiv în cazul unor circumstanțe independente de voința sa – forță majoră, caz fortuit, probleme ale rețelelor de internet, pandemii, declararea stării de urgență printr-un act al unei autorități publice etc.
Furnizorul nu va fi considerat responsabil în cazul unor probleme datorate forței majore sau altor cauze, altele decât o eroare de programare, atunci când nu sunt corectate în cel mai scurt timp posibil, precum și atunci când Clientul/Utilizatorul a introdus date false sau eronate sau a utilizat Platforma fără a respecta Termenii și condițiile, instrucțiunile Furnizorului sau dispozițiile legii.
Prestatorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de Client/Utilizator Terților.
Furnizorul oferă acces  Clientului/Utilizatorului la toate recenziile privind Produsele şi indică dacă şi modul în care acesta garantează faptul că recenziile publicate provin de la  Clienții/Utilizatorii care au utilizat sau au achiziţionat efectiv Produsul.
Prestatorul nu este răspunzător în cazul încheierii unui Contract la distanță, furnizarea de acces la informații, pierderea sau modificarea datelor ca urmare a unor false legitimări unui Terț care se dă drept Client/Utilizator, dacă se poate deduce din circumstanțe că această persoană este Clientul/ Utilizatorul.
În toate cazurile, răspunderea Furnizorului, în cazul în care poate fi angajată, se limitează la suma plătită de către Client/Utilizator pentru Produsele pe care Clientul/Utilizatorul nu le-a primit din motive imputabile Furnizorului.
Aceasta secțiune nu contravine prevederilor legale imperative privind protecția consumatorilor.

XIII. CLAUZE SPECIALE CARE SE APLICĂ PERSOANELOR CARE SUNT CONSUMATORI ÎN SENSUL LEGISLAȚIEI PRIVIND PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Normele din această secțiune a Termenilor și Condițiilor se aplică numai Clienților/Utilizatorilor care, conform datelor furnizate la încheierea Contractului la distanță sau la înregistrarea pe Platformă, se poate deduce că sunt consumatori în sensul legislației privind protecția consumatorilor,
Caracteristicile principale și informațiile relevante ale Produselor sunt definite în profilul fiecărui Produs.
Prețul Produselor, inclusiv toate taxele și tarifele vor fi stabilită de către Furnizor în profilul fiecărui Produs.
Valoarea cheltuielilor de transport care nu este inclusă în prețul Produselor sau suportată de Furnizor, este stabilită de către acesta și va fi comunicată Clienților/Utilizatorilor-Consumatori înainte de plasarea Comenzii.
Modalitățile de plată, de livrare și de executare a Contractului la distanță sunt prevăzute în Termeni și condiții și în informările oferite prin intermediul mecanismele de pe Platformă.
Informațiile furnizate Clienților/Utilizatorilor-Consumatori în cadrul acestei secțiuni sunt actualizate la momentul vizualizării lor pe Platformă, înainte de plasarea Comenzii.
Clientul/Utilizator este de acord ca toate informațiile solicitate de legislația privind protecția consumatorilor și de legislația aplicabilă pot fi furnizate prin intermediul Platformei sau prin e-mail.
Clienții/Utilizatorii sunt de acord că Furnizorul are dreptul de a accepta plata în avans pentru Contractele la distanță încheiate cu ceștia pentru cumpărarea și vânzarea de Produse și livrarea acestora.
Clientul/Utilizatorul alege în mod independent modul în care (în funcție de metoda de plată specificată în Platformă) plătește Furnizorului prețul Produselor comandate și prețul de livrare a acestora, dacă este cazul.

XIIIa. DREPTUL DE RETUR

Aveţi dreptul de a vă retrage din Contractul la distanță, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile.
Perioada de retragere expiră după 14 zile începând de la ziua:
încheierii Contractului la distanță în caz de prestări de servicii sau conţinuturi digitale care nu sunt livrate pe un suport material;
la care intraţi dumneavoastră sau o Parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a Produselor, în cazul unui Contract la distanță privind vânzarea Produselor;
la care intraţi dumneavoastră sau o Parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a ultimului Produs, în cazul unui Contract la distanță privind Produse multiple comandate de dumneavoastră printr-o singură comandă şi livrate separat;
la care intraţi dumneavoastră sau o Parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a ultimului lot sau a ultimei piese în cazul unui Contract la distanță privind livrarea unui Produs constând din mai multe loturi sau părţi;
la care intraţi, dumneavoastră sau o Parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a primului Produs în cazul unui Contract la distanță pentru livrarea periodică de Produse pe o perioadă de timp determinată.
Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne informaţi cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din Contractul la distanță, utilizând o declaraţie neechivocă, de exemplu, o scrisoare trimisă prin poştă, fax sau e-mail, folosind următoarele date de identificare și contact ale Furnizorului:
Numele furnizorului: POLLENITY S.R.L.
Adresa poștală:  Bucureşti, Sectorul 3, Strada Halelor, Nr. 5, Biroul Nr. 2, Etaj 2
Adresa de e-mail: info@Pollenity.ro;
În acest scop, puteţi folosi modelul de retragere accesibil aici; folosirea lui nu este însă obligatorie.
De asemenea, puteţi completa şi transmite electronic de pe site-ul nostru pollentity.ro formularul standard de retragere sau orice altă declaraţie neechivocă. Dacă folosiţi această opţiune, vă vom transmite fără întârziere, pe un suport durabil, de exemplu, prin e-mail, confirmarea de primire a cererii de retragere.
Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient să trimiteţi comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.
Dacă vă retrageţi, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dumneavoastră, inclusiv costurile livrării, cu excepţia costurilor suplimentare determinate de faptul că aţi ales altă modalitate de livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de noi, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informaţi cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din Contractul la distanță. Vom efectua această rambursare folosind aceeaşi modalitate de plată ca şi cea folosită pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care v-aţi exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare; în orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări.
Putem amâna rambursarea până la data la care primim înapoi Produsele sau până la momentul la care ne-aţi furnizat dovada că aţi trimis înapoi Produsele, fiind valabilă data cea mai apropiată.
Astfel, vă rugăm să expediaţi Produsele fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, în decurs de maximum 14 zile de la data la care ne-aţi comunicat retragerea. Termenul este respectat dacă Produsele sunt trimise înapoi înainte de expirarea perioadei de 14 zile.
În orice situație de returnare a Produselor, acestea trebuie sa fie în aceeași stare în care au fost trimise Clientului/Utilizatorului, împreună cu toate accesoriile şi documentele care au însoțit Produsul respectiv(i.e. factură,  etc.), respectiv împreună cu orice produs care v-a fost oferit cadou.
Responsabilitatea de a dovedi că dreptul de retragere a fost exercitat în mod corespunzător vă revine.
Vă informăm de asemenea că va trebui să suportaţi costul direct al returnării Produselor.
În plus, vă rugăm să aveți în vedere că sunteţi responsabil doar pentru diminuarea valorii Produselor care rezultă din manipulări, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităţilor şi funcţionării Produselor.
Astfel, în cazul în care se constată că Produsele sunt în stare defectuoasă, Furnizorul are dreptul, să refuze retragerea cu consecința rambursării sumelor aferente sau să vă impute refacerea Produselor.
Dacă aţi solicitat începerea prestării Serviciilor în perioada de retragere, ne datoraţi o sumă proporţională cu Serviciile furnizate până în momentul în care ne-aţi comunicat exercitarea dreptului de retragere din Contractul la distanță, în raport cu acoperirea totală a acestuia.
Nu în ultimul rând, vă rugăm să aveți în vedere faptul că potrivit art. 16 din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, sunt exceptate de la dreptul de retragere următoarele:
furnizarea de bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
furnizarea de bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator;
Drept urmare, având în vedere natura Produselor (produse alimentare care sunt sensibile la temperatură și/sau la diferențe de umiditate), nu beneficiați de dreptul de retragere pentru Produsele alimentare.

XIIIb. RECLAMAȚII ADRESATE FURNIZORULUI

Clientul/Utilizatorul-Consumator are dreptul de a depune o reclamație la Prestator în format electronic prin intermediul formularului de contact de pe Platformă sau la următoarea adresă de e-mail: info@Pollenity.ro, precum și prin intermediul unei scrisori pe suport de hârtie adresată la următoarea adresă poștală a Furnizorului: 1111, Slatina district, g.k. “Geo Milev”, ul. “Edison” nr. 47, intrarea nr. B, ap. 33.

Dacă aveți probleme legate de o comandă, care nu par a putea fi rezolvate prin e-mail sau cu persoana cu care discutați, puteți lua legătura pentru o conciliere internă gratuită cu

Sergey Petrov la adresa de email sergey@pollenity.com

Reclamația trebuie să conțină cel puțin numele Clientului/Utilizatorului, adresa de e-mail sau adresa poștală a acestuia și o descriere a neregularității semnalate. În cazul în care datele sau informațiile din plângere sunt insuficiente, Furnizorul poate contacta Clientul/Utilizatorul înainte de a formula un răspuns.
Reclamația se depune în termen de 30 (treizeci) de zile de la data apariției evenimentului semnalat. Furnizorul are dreptul de a refuza să ia în considerare plângerile depuse după data de expirarea acestui termen sau nerespectarea cerințelor de mai sus.
Furnizorul va analiza reclamația și va răspunde în termen de 14 (paisprezece) zile de la data de primirii. Răspunsul la plângere se trimite la adresa de e-mail sau la adresa poștală de la care Clientul/Utilizatorul a trimis reclamația.
La depunerea unei cereri de despăgubire, Clientul/Utilizatorul trebuie să indice datele sale de identificare, obiectul cererii, metoda preferată de soluționare a cererii, suma solicitată și adresa de contact, inclusiv adresa de e-mail. La depunerea reclamației, Clientul/Utilizatorul trebuie să returneze Produsele revendicate pe cheltuiala sa și să atașeze documentele pe care se bazează, inclusiv: documente de plată (chitanță și factură), rapoarte, acte sau alte documente care stabilesc neconformitatea Produselor și cu alte documente care stabilesc documente care să susțină și să stabilească creanța. Pentru defectul anunțat, se fa redacta un raport detaliat, la care se vor atașa fotografii și eșantioane ale Produselor reclamate neconforme. În cazul în care livrarea se face prin curier, neconformitatea trebuie semnalată pe documentul eliberat de către acesta, pe cât posibil.
Furnizorul nu poate accepta cererea de despăgubire dacă documentația relevantă sau o documentație adecvată alternativă nu este prevăzută.
Revendicările pentru lipsuri și alte defecte evidente, inclusiv daunele produse în timpul transportului sau de livrare, pot fi făcute în scris la acceptarea Produselor de către Client/Utilizator, respectiv nu va fi acceptată dacă nu este făcută la momentul livrării Produselor. În caz contrar, Produsele se consideră acceptate fără obiecții pentru lipsuri și defecte. În cazul unei reclamații pentru deficiențe făcute în timp util, exact și justificat, Furnizorul poate, la discreția sa, să înlocuiască Produsele deficitare, să suplimenteze livrarea cu Produsele lipsă sau să despăgubească Clientul/Utilizatorul pentru deficiențele constatate.
În cazul deficiențelor identificate, atunci când Clientului/ Utilizatorului i se livrează Produse de tip diferit de cel comandat, sau Produsele livrate nu sunt conforme cu Contractul la distanță și Furnizorul acceptă reclamația Clientului/ Utilizatorului, în termen de 14 zile de la depunerea reclamației, Furnizorul va înlocui Produsele livrate cu Produse care sunt conforme cu Comanda Clientului/ Utilizatorului, sub rezerva cerințelor prevăzute în legislația aplicabilă, inclusiv privind protecția consumatorilor și furnizarea de conținut digital și de servicii digitale.
Bunurile pentru care Furnizorul a acceptat reclamația Clientului/ Utilizatorului trebuie să fie returnate la adresa Furnizorului pe cheltuiala Clientului/Utilizatorului: Sofia, p.k. 1111, raionul Slatina, g.k. “Geo Milev”, ul. “Edison” nr. 47, intrarea nr. B, ap. 33, cu excepția cazului în care Furnizorul specifică o altă adresă. Mărfurile vor fi livrate complete, în ambalajul original. Riscul de deteriorare în timpul transportului la adresa Furnizorului este suportat de către Client/Utilizator.
Furnizorul nu va accepta cererea de despăgubire și nu va fi răspunzător pentru orice înlocuire sau despăgubiri în cazul în care Produsele nu sunt returnate în forma descrisă în acești Termeni și condiții sau în cazul în care nu sunt livrate documentele prevăzute.
Clientul/ Utilizatorul nu are dreptul la o revendicare în cazul în care neconformitatea Produselor cu Contractul la distanță unor acte sau omisiuni ale Clientului/ Utilizatorului, inclusiv:
În caz de utilizare necorespunzătoare sau de nerespectare a instrucțiunilor și a practicilor uzuale pentru utilizarea Produselor;
În caz de utilizare sau depozitare necorespunzătoare, neadecvată sau nepotrivită;
Depozitare sau transport necorespunzător sau deficient;
Impact mecanic sau altă influență externă;
Atunci când se încearcă remedierea defecțiunii în mod independent sau de către o Terță parte;
În cazul unui tratament necorespunzător sau al uzurii naturale;
În cazul unor corecții sau modificări ale facturii sau ale altor documente referitoare la Produse;
În cazul în care au fost aduse modificări neautorizate Produselor;
În cazul în care defectele se datorează unor dezastre naturale sau altor cauze care nu țin de controlul Furnizorului;
În cazul în care nu sunt respectați Termenii și condițiile.
Termenul de valabilitate al Produselor este cel menționat pe pagina acestora, așa cum se menționează pe ambalajul Produselor respective și așa cum prevede legea.
Garanția legală – Prezentul articol se aplică numai Clienților/Utilizatorilor care au calitatea de consumatori în sensul legislației privind protecția consumatorilor și privind protecția consumatorilor pentru furnizarea de conținut digital și servicii digitale și vânzarea de bunuri. Toate bunurile prezentate pe Platformă și/sau vândute pe Platformă sunt garantate legal ca fiind în conformitate cu Contractul la distanță.
În cazul în care Furnizorul nu furnizează conţinutul digital sau serviciul digital fără întârzieri, Clientul/ Utilizatorul îi solicită Furnizorului să furnizeze conţinutul digital sau serviciul digital. Dacă, în aceste circumstanţe, Furnizorul nu furnizează conţinutul digital sau serviciul digital fără întârzieri nejustificate sau într-un termen suplimentar, astfel cum convin în mod expres Părţile, Clientul/ Utilizatorul are dreptul să înceteze Contractul la distanță. Dacă sunt îndeplinite condițiile legale, Furnizorul poate refuza cererea Clientului/ Utilizatorului.
În caz de neconformitate, Clientul/ Utilizatorul are dreptul la aducerea în conformitate a conţinutului digital sau a serviciului digital, la o reducere proporţională a preţului sau la încetarea Contractului la distanță. Dacă sunt îndeplinite condițiile legale, Furnizorul poate refuza cererea Clientului/ Utilizatorului.
În cazul încetării Contractului la distanță, Furnizorul rambursează Clientului/ Utilizatorului toate sumele plătite în temeiul acestuia.

Cu toate acestea, în cazurile în care Contractul la distanță prevede furnizarea conţinutului digital sau a serviciului digital în schimbul plăţii unui preţ şi pentru o anumită perioadă, iar conţinutul digital sau serviciul digital a fost în conformitate pe parcursul unei perioade anterioare datei încetării Contractului la distanță, Furnizorul rambursează Clientului/ Utilizatorului numai cota-parte din preţul plătit care corespunde perioadei în care conţinutul digital sau serviciul digital nu a fost în conformitate, precum şi orice parte din preţul plătit de Client/ Utilizator în avans pentru perioada rămasă din durata Contractului la distanță, care ar fi urmat să se deruleze dacă acesta nu ar fi încetat.

XIIIc. CALITATEA PRODUSELOR. GARANȚIE

Produsele beneficiaza de conditii de garantie conforme legislatiei in vigoare si politicilor comerciale ale Furnizorului, provenind din surse autorizate.

Art. 128. (1) Clientul-consumator are dreptul să formuleze o cerere de despăgubire împotriva Furnizorul atunci când bunurile livrate nu corespund în mod clar cu bunurile comandate de acesta.

(2) Se consideră că bunurile îndeplinesc cerințele individuale pentru conformitatea cu        contract de vânzare-cumpărare când:

1. este conformă cu descrierea, tipul, cantitatea și calitatea și are funcționalitatea, compatibilitatea, interoperabilitatea și alte caracteristici specificate pe platformă;

2. este adecvată scopului specific urmărit de clientul-consumator, la care se referă Clientul-Consumator a notificat Furnizorul cel târziu la momentul încheierii contractului de contract de vânzare și în privința cărora furnizorul și-a dat acordul;

3. trebuie să fie furnizate cu toate accesoriile și toate instrucțiunile, inclusiv cele de instalare și de instrucțiuni de asamblare, prevăzute în contractul de vânzare, și

4. se actualizează în conformitate cu prevederile contractului de vânzare.

(3) Bunurile sunt considerate ca fiind conforme cu cerințele obiective de conformitate cu contractul de vânzare atunci când:

1. este adecvat pentru scopurile pentru care sunt utilizate în mod normal bunuri de același tip, ținând cont de ia în considerare, dacă este cazul, dispozițiile în vigoare ale dreptului Uniunii Europene și ale dreptului intern și standardele tehnice existente sau, în absența unor astfel de standarde, normele de bună practică aplicabile sectorului în cauză;

2. are calitățile eșantionului sau ale modelului pe care vânzătorul l-a pus la dispoziția consumatorului înainte de încheierea contractului și corespunde descrierii din acel eșantion sau model, după caz;

3. este livrat cu accesorii corespunzătoare, inclusiv cu instrucțiuni de ambalare și de instalare sau alte instrucțiuni pe care utilizatorul se poate aștepta în mod rezonabil să le primească, dacă este cazul, și

4. este în cantitate și posedă calitățile și alte caracteristici, inclusiv în ceea ce privește la durabilitate, funcționalitate, compatibilitate și siguranță, care sunt obișnuite pentru bunurile din categoria același tip și la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil, având în vedere natura produsului. mărfurile și luând în considerare orice declarații publice făcute de vânzător sau de alte persoane în amonte în lanțul de tranzacții sau efectuate în numele vânzătorului sau în numele celor persoane, inclusiv producătorul, conținute, de exemplu, în publicitate sau pe etichetă.

(4) O reclamație privind Bunurile Clientului poate fi făcută de către Client până la doi ani de la livrare a mărfurilor. Garanția legală în favoarea Clienților este de doi ani de la livrarea de bunuri de consum.

XIIId. ORGANISM ALTERNATIV DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR

Părţile vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută decurgând din încheierea şi executarea Contractului la Distanță.
În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi înaintat spre soluționare instanțelor competente din România, fără ca prin aceasta să se restrângă dreptul Consumatorului în a recurge la modalitatea alternativă de soluționare a disputelor, prin accesarea portalurilor http://ec.europa.eu/consumers/odr/ şi/sau www.anpc.ro .

XIV. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. FOLOSIREA COOKIE-URILOR

Furnizorul colectează şi prelucrează datele cu caracter personal în cadrul Platformei conform Politicii privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, disponibilă aici.
Furnizorul folosește cookie-uri în cadrul Platformei conform Politicii privind folosirea Cookie-urile, disponibilă aici.

XV. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Drepturile de proprietate intelectuală asupra tuturor materialelor și resurselor aflate pe Platformă (inclusiv bazele de date disponibile) fac obiectul protecției în temeiul legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe, și aparțin Furnizorului sau persoanei respective care a acordat dreptul de utilizare acestuia și nu pot fi utilizate fără acordul prealabil al Furnizorului.
Întregul Conținut al Platformei, sunt protejate prin drepturi de autor. Acesta aparțin Furnizorului. Clientul/Utilizatorul nu poate copia, stoca, prelucra, publica, distribui în forma originală sau revizuită sau utiliza în alt mod conținutul textele, imaginile sau alte părți ale Conținutului. Copierea și utilizarea acestora constituie o încălcare flagrantă a drepturilor Furnizorului și a dispozițiilor imperative ale legii.
Toate drepturile de autor, inclusiv de proprietate, asupra Platformei, inclusiv, dar nu limitată la design, logo și alte elemente grafice, software, cod de programare și funcționalități, materiale de lucru și versiuni demo, aparțin Furnizorului și sunt proprietatea acestuia. Furnizorul deține drepturile de autor asupra Platformei, precum și asupra tuturor elementelor sale și componente, know-how pentru toate activitățile și funcționalitățile legate de Platformă. Furnizorul este, de asemenea, proprietarul domeniului Platformei cu toate extensiile posibile. Copierea și utilizarea directă sau indirectă a acestora (de exemplu, dar fără a se limita la metaetichete și alte tehnici de indexare sau de căutare web) fără permisiunea scrisă prealabilă a Furnizorului este interzisă și constituie o încălcare gravă a drepturilor Prestatorului și a legislației.
Nicio dispoziție din Termeni și condiții nu conferă sau poate fi interpretată ca conferind asupra Clientului/Utilizatorului niciun drept (altul decât dreptul de a utiliza serviciile acordate în mod specific în temeiul Termenilor și Condițiilor) sau interes legal în orice brevete, drepturi de autor, secrete comerciale, date tehnice, know-how, logo-uri, mărci comerciale, nume comerciale, mărci ale Furnizorului sau alte drepturile de proprietate deținute, utilizate sau revendicate în prezent sau în viitor de către Furnizor sau de oricare dintre furnizorii, filialele sau afiliații săi.
Clienților/Utilizatorilor li se acordă doar dreptul de a utiliza Platforma în conformitate cu scopul ei obișnuit, fără dreptul de a modifica sau copia materiale, de a utiliza materiale în scopuri comerciale sau pentru afișare publică (comerciale și/sau necomerciale), de a efectua decompilări, descompunerea sau inginerie inversă a software-ului Platformei, eliminarea drepturilor de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală din conținutul materialelor, eliminarea drepturilor de autor sau a altor indicii privind drepturile de proprietate intelectuală. Dreptul de utilizare încetează automat la încălcarea oricăreia dintre aceste restricții de bază și poate fi revocat în orice moment.
În cazul copierii sau reproducerii de informații de către un Client/Utilizator în afara domeniul de aplicare admisibil, precum și în cazul oricărei alte încălcări a drepturilor de proprietate intelectuală ale Furnizorului, Furnizorul va avea dreptul de a cere despăgubiri de la acesta, inclusiv pentru daunele directe și indirecte suferite.
Cu excepția cazului în care s-a convenit în mod expres, Clientul/ Utilizatorul nu poate reproduce, modifica, șterge, publice, distribuie sau divulge în orice alt mod resursele de publicate pe Platforma.
Clientul/ Utilizatorul nu are dreptul de a accesa codul de programare al Platforma și nu va copia, stoca, procesa, modifica, publica, distribui în original sau în formă revizuită, sau să utilizeze în alt mod codul de programare, textele, imaginile sau alte părți ale Conținutului de pe Platforma. Orice încercare a Clientului/Utilizatorului de a accesa, copia sau modifica codul de programare al Platformei va fi considerată o încălcare gravă a Termenilor și Condiții și drepturile Prestatorului.
La crearea unui Cont, Clientul nu dobândește niciun drept sau licențe pentru Conținutul Platformei, bunurile, produsele sau mărcile Furnizorului sau ale Terților.
Mărcile comerciale utilizate pe Platformă, precum și domeniile cu acest nume sunt proprietatea Prestatorului sau Prestatorul are dreptul de a le utiliza. Utilizarea unor astfel de mărci comerciale, domeniu sau nume, în mod direct sau indirect, fără permisiunea prealabilă scrisă a Furnizorului este interzis și va fi sancționată în conformitate cu legea.
În caz de nerespectare a termenilor din prezenta secțiune, Prestatorul este dreptul de a înceta imediat utilizarea de către Client/Utilizator a Platformei și/sau de a dezactiva Contul fără preaviz, notificare și fără nici o compensație sau alt remediu pentru Client/Utilizator și să ceară despăgubiri de la Client/Utilizator pentru orice daune cauzate și orice pierdere de profit rezultată din acțiunile acestuia.
Clientul se obligă să obțină consimțământul tuturor terților cărora le acordă acces la Cont, pentru a respecta drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală ale Furnizorului și ale altor Terți în conformitate cu prezenta secțiune.
Interdicțiile privind încălcarea drepturilor de autor și a altor drepturi de proprietate intelectuală ale Prestatorului se aplică tuturor terților, indiferent dacă acestea sunt înregistrate sau nu pe Platformă cu un Cont, iar în caz de încălcare, Furnizorul va avea dreptul la despăgubiri pentru toate daunele și pierderile de profit cauzate astfel.

Adresă de e-mail la care oricine poate raporta eventuala încălcare a dreptului de autor sesizată pe site este: info@pollenity.ro

XVI. MODIFICĂRI ALE PLATFORMEI

Prestatorul are dreptul de a aduce în orice moment modificări și îmbunătățiri Platformei, precum și la forma și conținutul Produselor și Serviciilor.
Furnizorul are dreptul de a suspenda sau elimina Produsele și Serviciile, inclusiv pentru a le actualiza. În astfel de cazuri, Furnizorul avertizează Clientul/Utilizatorul prin intermediul Platformei.
În aceste cazuri, Prestatorul nu este răspunzător pentru daune sub formă de pierderi, inclusiv pierderile de profit suferite de Clienți/Utilizatori.
Furnizorul nu este răspunzător pentru erorile care pot apărea pe Platformă, inclusiv erorile cauzate de modificări, setări și alte acțiuni care nu au fost efectuate de către Furnizor, fără a aduce atingere prevederilor legale imperative privind protecția consumatorilor.

XVII. MODIFICAREA ȘI ACCESUL LA TERMENI ȘI CONDIȚII

Termenii și condițiile pot fi modificate și completate de către Furnizor în mod unilateral și în orice moment. Atunci când se aduc modificări la Termeni și condițiile, Prestatorul va notifica Clientul prin e-mail (e-mail) sau prin notificare prin intermediul Platformei, doar în acest mod fiindu-i opozabilă modificarea.
În cazul în care Clientul nu dorește să fie obligat de Termenii și Condițiile modificate, acesta are dreptul de a denunța Contractul la distanță, relațiile cu Furnizorul și utilizarea Platformei, fără a da nici un motiv și fără a fi obligat la plata vreunei despăgubiri sau penalități, prin trimiterea unei înștiințări scrise către Furnizorul, care va produce efecte de la data notificării, dar nu mai târziu de o lună.
Modificările aduse Termenilor și condițiilor nu afectează relația dintre Client/Utilizator și Furnizorul care apar în legătură cu o Comandă plasate în mod valabil înainte de notificarea unei modificări a Termenii și condițiile, cu excepția cazului în care există un temei legal pentru aplicarea retroactivă a modificările.
Toate comenzile confirmate de Furnizor sunt supuse Termenilor și condițiilor în vigoare la momentul confirmării.

 

XVIII. INFORMAȚII PENTRU VIZITATORI

Toți vizitatorii Platformei, indiferent dacă s-au înregistrat sau nu, trebuie să respecte Termenii și condițiile și să se abțină de la orice acțiune care ar putea dăuna drepturilor sau intereselor legitime ale Furnizorului, inclusiv neefectuarea unei acțiuni destinate să distrugă sau să deterioreze Platforma sau orice alt sistem, precum și să nu posteze nici materiale cu conținut interzis, obscen, defăimător, amenințător sau rău intenționat despre Furnizor sau orice Terță parte. Furnizorul își rezervă dreptul de a elimina și/sau edita astfel de materiale.

XIX. NULITATEA CLAUZELOR INDIVIDUALE

Părțile declară că, în cazul în care una sau mai multe dispoziții din Termeni și Condiții se dovedesc a fi nevalabile, acest lucru nu invalidează în totalitate Termenii și condițiile sau orice altă parte a acestora. Clauza invalidă va fi înlocuită de normele legii sau ale practicii consacrate.

XX. FORȚĂ MAJORĂ ȘI ALTE CONDIȚII

 

Niciuna dintre Părți nu este răspunzătoare față de cealaltă pentru orice întârziere sau neexecutare, în integral sau parțial, a obligațiilor sale în temeiul Contractului la distanță dacă și în măsura în care o astfel de întârziere sau eșec se datorează unui caz de forță majoră. Prin forță majoră se înțelege evenimente independente de voința uneia dintre Părți, care au loc după data încheierii contractului și care nu sunt previzibile în mod rezonabil la momentul încheierii Contractului la distanță și al căror impact nu poate fi soluționat fără costuri și/sau pierderi de timp nejustificate pentru Partea în cauză. Circumstanțele de forță majoră includ (dar nu se limitează la) război, tulburări civile, greve, închideri și alte conflicte colective de muncă, acte de stat, dezastre naturale, situații extreme condiții meteorologice, epidemii, pandemii, eșec sau indisponibilitate generalizată a instalațiilor de transport, accidente, incendii, explozii și întreruperi generale de energie electrică.
În cazul în care una dintre Părți este afectată de forța majoră, aceasta notifică în scris cealaltă Parte sau prin intermediul Platformei cât mai curând posibil și va lua toate măsurile rezonabile pentru a atenua efectele forței majore.
În cazul în care un eveniment de forță majoră determină una dintre Părți să întârzie sau să nu execute obligațiile sale pentru o perioadă de patru (4) săptămâni sau mai mult, oricare dintre Părți are dreptul de a rezilia Contractul la distanță cu efect imediat, fără răspundere față de cealaltă Parte.
Clientul/Utilizatorul este de acord și înțelege că nu poate utiliza forța majoră ca mijloc legal de motiv de întârziere sau de neplată în cazul în care aceasta este datorată.
Prestatorul nu este răspunzător pentru daune, pierderi de profit, costuri, pretenții sau alte răspunderi față de Client/ Utilizator sau față de Terți, dacă acestea au apărut ca urmare a nerespectării de către Client/ Utilizator sau a unui Terț a Termenilor și Condițiilor sau a legislației aplicabile.

 

XXI. LEGEA APLICABILĂ

Prevederile legislației române actuale se vor aplica Termenilor și Condițiilor și tuturor aspectelor care nu sunt acoperite de acestea.

marca-trusted

Datele tale personale vor fi folosite pentru a iți procesa comanda și în alte scopuri descrise în documentul nostru Politica de Confidențialitate

Ai un cont?

Produsul a fost adaugat in cos

Poți adăuga cele mai vândute produse ale noastre la comanda ta.

Coş (0)

icon

12.99лв. до безплатна доставка

Coșul tău este gol.