POLITICA PRIVIND PRELUCRARE DATE CARACTER PERSONAL

0
icon icon

0

POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Data ultimei actualizări: 01.03.2023

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă unul dintre angajamentele fundamentale ale Pollenity S.R.L. (denumită în continuare „Pollenity”).

Astfel, Pollenity acționează în conformitate cu principiile prevăzute de legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor 2016/679/UE referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”). Datele cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată în mod direct sau indirect, în special, prin referire la un element de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici pentru identitatea fizică, fiziologică, mentală, economică, culturală sau socială a acesteia („Datele”).

Această Politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal („Politica privind prelucrarea datelor”) are scopul de a vă ajuta să înțelegeți ce date cu caracter personal colectăm, de ce le colectăm și ce facem cu ele. Vă rugăm să vă acordați timpul necesar pentru a citi cu atenție Politica privind prelucrarea datelor. Dorim să cunoașteți modul în care utilizăm informațiile dumneavoastră și modalitățile prin care vă puteți exercita drepturile.

Politica privind prelucrarea datelor se aplică informațiilor dumneavoastră personale atunci când vizitați site-ul/magazinul nostru web la adresa https://pollenity.ro (denumită în continuare “Platforma”) sau utilizați serviciile noastre prin intermediul Platformei și nu se aplică altor site-uri/magazine web și/sau servicii pe care nu le deținem sau nu le controlăm.

Politica privind prelucrarea datelor descrie:

scopurile pentru care colectăm și utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal;
temeiurile de prelucrare pe care se întemeiază aceste scopuri;
categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm;
durata procesului de prelucrare a acestor date;
drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și maniera în care puteți să vă exercitați aceste drepturi;
persoanele către care este posibil să dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal.

Unii termeni folosiți în cuprinsul Politicii privind prelucrarea datelor au înțelesul definit în Termeni și condiții.

CINE SUNTEM?

Compania care vă furnizează bunuri și servicii prin intermediul Platformei, în calitate de Operator de date, este Pollenity S.R.L., CUI 48494189, cu sediul social și adresa de înregistrare la adresa. Bucuresti, str. Halelor nr. 5, biroul nr 2, et. 2, având codul de înregistrare în Registrul Comerțului și în Registrul persoanelor fără scop lucrativ UIC: 48494189, reprezentată de directorul executiv Serghei Angelov Petrov (denumită în continuare “Operatorul” sau “Pollenity” or “Noi”).

De asemenea, folosim rețele sociale, adresele relevante la paginile noastre de pe aceste platforme fiind următoarele:

Facebook

Instagram

Youtube

În ceea ce privește prelucrarea Datelor pe aceste platforme, menționăm că noi și administratorul respectivei platforme suntem operatori asociați, conform GDPR, răspunzând solidar pentru prelucrările respective.

Acești administratori se supun politicilor proprii, gestionând întregul sistem a platformei respective, fără ca noi să putem controla toate sau orice prelucrare de Date efectuată de către aceștia, în afară de cele care ne vizează, motiv pentru care vă recomandăm să aveți în vedere politica privind prelucrarea Datelor a fiecărui administrator, inclusiv pentru a identifica posibilitățile de opoziție.

Dacă doriți să ne adresați o solicitare privind prelucrarea Datelor dumneavoastră de către noi, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de e-mail: privacy@pollenity.ro

DATELE PE CARE LE COLECTĂM ȘI MODUL ÎN CARE LE FOLOSIM

Colectăm date cu caracter personal în scopul desfășurării activității noastre de furnizare de Servicii și vânzare de Produse prin intermediul Platformei.

Astfel, Pollenity prelucrează date cu caracter personal pe care le colectăm direct de la dumneavoastră, care rezultă din interacțiunea cu dumneavoastră și pe care noi le urmărim pentru onorarea Comenzilor dumneavoastră și livrarea Produselor comandate, respectiv oferirea de asistență și suport.

Pollenity nu prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

În procesul de creare a contului sau de plasare a comenzii în Platformă, Clienţii/Utilizatorii confirmă faptul că au împlinit vârsta de 18 ani.

De asemenea, nu prelucrăm categorii speciale de Date, astfel cum sunt definite de către GDPR.

Vă asigurăm, că nu vom folosi contactele dvs. pentru a face publicitate la produse sau servicii ale unor terțe părți. Pentru evitarea oricărui dubiu, menționăm că prelucrăm datele dvs cu caracter personal doar în legătură cu Produsele și Serviciile, astfel cum sunt definite în Termeni și Condiții, respectiv prezentate pe Platformă, în scopurile comunicate prin Politica privind prelucrarea datelor.

Categorii de persoane vizate

În legătură cu furnizarea de Servicii și vânzarea de Produse prin intermediul Platformei, prelucrăm datele cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane vizate:

Persoane fizice, clienți/utilizatori ai Platformei și reprezentanți legali/împuterniciți/persoane de contact ale clienților/utilizatorilor noștri, persoane juridice (“Persoane vizate”).

Scopurile, Temeiurile de Prelucrare și Categoriile de Date cu Caracter Personal

În tabelul de aici am detaliat modul în care prelucrăm Datele dumneavoastră, scopurile și temeiul juridic (baza legală) al activităților prin care prelucrăm Datele dumneavoastră, menționând pentru fiecare activitate în parte care sunt Datele prelucrate.

Durata prelucrării

Pollenity prelucrează Datele pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care acestea au fost colectate, astfel cum am prezentat mai jos.

Prelucrăm datele cu caracter personal atât timp cât Contul Clientului există pe Platforma noastră și până la 5 (cinci) ani de la ștergerea acestuia sau după finalizarea oricăror proceduri de contestare. Datele din rapoartele contabile și documentele legate de comenzile plasate vor fi păstrate timp de până la 10 ani de la Comandă.

Datele cu caracter personal primite prin intermediul formularului de contact vor fi stocate timp de până la 6 (șase) luni de la primirea solicitării respective.

În ceea ce privește scopurile pentru care ne-ați oferit consimțământul la prelucrarea Datelor, vom prelucra Datele cu privire la respectivul scop până când vă retrageți consimțământul.

Durata stocării pentru cookie-uri poate fi găsită în Politica privind cookie-urile, aici.
De asemenea, vom păstra anumite Date pentru perioade de timp prevăzute de legislație.

METODA DE COLECTARE A DATELOR PERSONALE

Noi prelucrăm și utilizăm numai Datele pe care Clienții/Utilizatorii noștri ni le-au furnizat în mod voluntar și direct. Acest lucru înseamnă că este responsabilitatea fiecărui Client/Utilizator să nu furnizeze datele unor terțe părți încălcând astfel drepturile privind protecția datelor cu caracter personal ale acestora, deoarece nu avem capacitatea practică de a controla dacă Clienții/Utilizatorii furnizează Datele unor terțe părți cu știința și consimțământul lor dat în conformitate cu cerințele legale.

Prin urmare, orice persoană este pe deplin răspunzătoare personal dacă furnizează datele unei terțe părți fără știrea sau fără a obține consimțământul acesteia în conformitate cu cerințele legislației aplicabile privind protecția datelor, inclusiv în ceea ce privește numele, numerele de telefon și adresele destinatarilor Produselor furnizate de un Client/Utilizator, precum și pentru datele persoanelor fizice care reprezintă clienți corporativi.

MĂSURI DE SECURITATE

Am luat o gamă largă de măsuri tehnice și organizatorice pentru a vă proteja datele dvs. personale împotriva pierderii sau a altor forme de prelucrare ilegală. Datele cu caracter personal sunt accesibile numai acelor persoane care au nevoie de acces pentru a-și desfășura activitatea în legătură cu vânzarea Produselor noastre și cu furnizarea Serviciilor noastre. Aceste persoane sunt instruite și autorizate în mod corespunzător. Personalul nostru prelucrează Datele în conformitate cu cerințele de legalitate, confidențialitate, etică și utilizare adecvată a Datelor.

TRANSFERUL DATELOR PERSONALE

Pentru a furniza servicii de calitate, am angajat furnizori de servicii – procesatori atent selectați în funcție de capacitatea lor de a proteja și prelucra datele cu caracter personal. Fără aceștia, implementarea Serviciilor noastre nu ar fi posibilă. Utilizăm numai subcontractori – profesioniști în domeniul relevant, prin intermediul cărora asigurăm o securitate suplimentară pentru datele dvs. și cărora le furnizăm numai informațiile necesare pentru ca aceștia să își desfășoare activitățile încredințate.

Astfel, transferăm Datele personale următoarelor categorii de persoane:

Furnizori de servicii de curierat licențiați;
Bănci;
Procesatorii de plăți care sunt autorizați de noi să intermedieze plățile;
Furnizori de software și de servicii de comunicare – Mailchimp, tawk.to, Inc, WhatsApp;
Contabilii, auditorii și consilierii juridici externi.

În cazul în care legea o cere, datele dvs. cu caracter personal pot fi furnizate autorităților publice competente.

Nu furnizăm datele dvs. personale unor terțe părți fără un temei legal și nici nu le vindem sau le distribuim în alt mod.

În principal, Datele nu sunt transferate într-o țară situată în afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European („SEE”).

Cu toate acestea, unele Date pot fi transferate către țări terțe. În aceste situații, am întreprins acțiuni pentru a asigura măsuri adecvate de protecție a Datelor.

MINORI

Furnizăm Servicii și/sau vânzări de Produse și permitem ca Platforma noastră să fie utilizată doar de persoane cu vârsta de peste 18 ani. Dacă aveți mai puțin de 18 ani, vă rugăm să solicitați asistența unei persoane cu vârsta de cel puțin 18 ani pentru a utiliza serviciile noastre și a achiziționa produsele noastre.

În cazul în care primim informații că am colectat date cu caracter personal de la o persoană cu vârsta sub 18 ani, le vom șterge imediat, cu excepția cazului în care suntem obligați prin lege să păstrăm aceste date.

Vă rugăm să ne contactați dacă credeți că am colectat din greșeală sau din neștiință informații de la o persoană cu vârsta sub 18 ani.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Suntem determinați să vă facilităm accesul, controlul și informațiile necesare cu privire la Datele dumneavoastră.

Pentru aceasta, metodele prin care puteți gestiona Datele dumneavoastră conform prelucrării efectuate de Pollenity sunt următoarele:

În Contul dumneavoastră puteți accesa, șterge sau modifica Datele.

Cookie-urile pot fi gestionate aici.

De asemenea, pot fi modificate setările browser-ului pe care îl utilizați. Acestea pot fi accesate de regulă în meniul “Ajutor”, “Opțiuni” sau “Preferințe” din cadrul browsere-lor, iar în Politica noastră privind cook-urile am inserat o listă utilă în acest sens, aici.

În plus, rețele de comunicare și motoarele de căutare oferă posibilitatea gestionării modului în care acestea vă prelucrează Datele.

Drepturile conferite de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal și pe care sunteți întreptățit/ă să le exercitați, și modul în care pot fi exercitate, sunt următoarele:

Conform art. 13 din GDPR, aveți dreptul de a fi informat, mai exact dreptul de a primi informații clare, transparente, ușor de înțeles și ușor accesibile cu privire la modul în care prelucrăm Datele dumneavoastră, inclusiv detalii privind drepturile dumneavoastră, în calitate de persoană vizată. Vă punem la dispoziție astfel de informații inclusiv prin Politica privind prelucrarea Datelor.
Conform art. 15 din GDPR, aveți dreptul de a solicita confirmarea faptului că Datele care vă privesc sunt sau nu prelucrate, iar în caz afirmativ de a solicita o copie a Datelor dumneavoastră, precum și o serie de informații referitoare la prelucrarea acestora.
Conform art. 16 din GDPR, aveți dreptul de a vă corecta datele cu caracter personal dacă acestea sunt inexacte sau de a le completa dacă sunt incomplete;
În anumite cazuri stabilite de legislația aplicabilă și enumerate mai jos, aveți dreptul de a solicita ștergerea Datelor:
Datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
Vă retrageți consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu art. 6 alin. (1) litera (a) din GDPR, şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare, fără ca legalitatea prelucrării efectuate până acel moment să fie afectată;
Vă opuneţi prelucrării din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în situația descrisă de art. 21 alin. (1) din GDPR, și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21 alin. (2) din GDPR;
Datele au fost prelucrate ilegal;
Datele trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care ne revine;

Vă asigurăm că vom da curs unei eventuale solicitări din partea dumneavoastră în acest sens dacă condițiile legale sunt îndeplinite, informându-vă corespunzător.

De asemenea, dacă am făcut publice Datele şi suntem obligați să le ştergem, ţinând seama de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, vă asigurăm că vom lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează Datele că ați solicitat ştergerea de către aceşti operatori a oricăror linkuri către Datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor Date.

Conform art. 18 din GDPR aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării Datelor dvs. în următoarele cazuri:
contestați exactitatea Datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea Datelor;
prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ştergerii Datelor, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
nu mai avem nevoie de Date în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau
dumneavoastră vă opuneți prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra celor ale dumneavoastră.
Conform art. 20 din GDPR aveți dreptul de a primi Datele care vă privesc şi pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat, precum și dreptul de a transmite aceste Date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care:
prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul art. 6 alin. (1) lit. (a) din GDPR sau pe un contract în temeiul art. 6 alin. (1) lit. (b) din GDPR; şi
prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Aveți dreptul ca Datele să fie transmise direct de la noi la alt operator acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Conform art. 22 din GDPR; în orice moment, aveți dreptul de a vă opunE, din motive legate de situaţia particulară în care vă aflați prelucrării în temeiul art. 6 alin. (1) lit. (e) (interes public) sau (f) (interes legitim) din GDPR, a Datelor care vă privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii. Pollenity nu mai prelucrează Datele, cu excepţia cazului în care demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

Atunci când prelucrarea Datelor are drept scop marketingul direct, dumneavoastră aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a Datelor care vă privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

SOLICITĂRI ȘI RECLAMAȚII

Puteți adresa orice solicitare persoanei de contact pentru protecția datelor enumerate mai sus. Pentru ca noi să vă putem ajuta pe deplin, vă rugăm să ne furnizați informații exacte despre dumneavoastră și să ne precizați cererea dumneavoastră. În exercitarea drepturilor dumneavoastră, este posibil să vă solicităm informații suplimentare pentru a vă stabili identitatea.

Vă rugăm să rețineți că vă punem la dispoziție informațiile solicitate în mod gratuit. Totuși, în cazul în care solicitările dvs. sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, putem:

să percepem o taxă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau comunicării sau pentru întreprinderea acțiunii solicitate; sau
să refuzăm să dăm curs solicitării.

Vom depune eforturi rezonabile pentru a da curs solicitării dvs. în termen de o lună de la primirea acesteia. Dacă este necesar, această perioadă poate fi prelungită cu două luni, ținând cont de complexitatea și de numărul de solicitări.

În cazul în care considerați că v-am încălcat drepturile în legătură cu datele dvs. personale, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere în special în statul membru în care aveți reşedinţa obişnuită, în care se află locul dumneavoastră de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, respectiv Romania.

Astfel, dacă apreciați că răspunsul nostru nu este suficient sau satisfăcător, sau dacă apreciați că v-am încălcat drepturile, vă puteți adresa autorității competente în materia Protecției Datelor cu Caracter Personal din România, folosind datele de mai jos:

Denumire: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Website: https://www.dataprotection.ro
Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212

MODIFICARE

Politica de prelucrare a datelor poate fi modificată sau actualizată oricând de către Pollenity, atunci când considerăm că survin anumite modificări în activitățile prin care prelucrăm Datele dumneavoastră. Vom publica pe Platformă orice astfel de modificări și vă vom informa în mod corespunzător prin e-mail.

marca-trusted

Datele tale personale vor fi folosite pentru a iți procesa comanda și în alte scopuri descrise în documentul nostru Politica de Confidențialitate

Ai un cont?

Produsul a fost adaugat in cos

Poți adăuga cele mai vândute produse ale noastre la comanda ta.

Coş (0)

icon

12.99лв. до безплатна доставка

Coșul tău este gol.