Nestlé România este printre primele companii din România care a adoptat stupi de albine.

Suntem bucuroși să anunțăm că am început un parteneriat cu Nestlé România pentru adoptarea unui stup îngrijit de apicultorii români.

“Sperăm ca acest stup pe care îl adoptăm astăzi să fie primul dintre mulți alții adoptați de către angajații noștri, pentru că ne dorim ca în Pădurea noastră de Miere să vină în curând albinuțele.” – Nestlé Romania

Nestlé România a lansat Pădurea de Miere, reunind toate proiectele și programele de împădurire și biodiversitate din România, și plantează, în parteneriat cu Asociația Mai Mult Verde, 20.000 de puieți de salcâm în Comuna Mârșa din județul Giurgiu. Realizată sub umbrela pilonului de sustenabilitate “Nestlé for a Waste Free World”, acțiunea de împădurire vine în completarea acțiunilor de ecologizare din 2019, plantarea de puieți de salcâm și de molid din 2020 și 2021. Puieții de salcâm vor fi plantați pe 4 hectare, iar aceștia vor aduce polenizatori în zonă și vor ajuta la prevenirea degradării solului.

Ambiția companiei în direcția dezvoltării durabile este ca la nivel global să atingă zero emisii nete până în 2050, prin tranziția la energie regenerabilă în proporție de 100%, prin dezvoltarea de ambalaje alternative, prin inovarea în rețete și, nu în ultimul rând, prin implicarea concretă în activități care să ducă la creșterea gradului de biodiversitate și reducerea cantității de CO2 prin plantări de copaci. Nestlé și-a luat angajamentul să planteze la nivel global 20 de milioane de copaci pe an.

“La Nestlé, abordarea noastră privind sustenabilitatea este subliniată de promisiunile făcute pentru a ne strădui să obținem emisii nete zero și lanțuri de aprovizionare fără defrișări și pentru a promova agricultura regenerativă la scară largă. Protejarea cursurilor de apă, reducerea utilizării de substanțe chimice și plantarea de copaci, garduri vii și culturi de acoperire sunt doar începutul eforturilor noastre de a proteja și de a încuraja biodiversitatea. Scopul nostru este să implicăm cât mai mulți membri ai companiei în aceste demersuri. Angajații Nestlé sunt dornici să ia parte la orice fel de activități care, în cele din urmă, vor fi în beneficiul planetei. În 2022, colegii noștri și-au jucat rolul în programul “Pădurea de Miere”, unde, împreună cu alți voluntari, au format o echipă de peste 200 de persoane iubitoare de natură. Combinându-ne eforturile, am reușit să plantăm 20.000 de puieți de salcâm pentru a ajuta la polenizarea zonei, în speranța că tot mai mulți oameni vor ajunge să se bucure, la fel de mult ca și noi, de mierea cu care ne răsfață aceste minunate albine. Ca parte a sprijinului nostru pentru biodiversitate și albine, anul acesta am adoptat un stup de la un apicultor local, prin intermediul parteneriatului cu Pollenity. Colegii noștri se bucură de mierea delicioasă care provine de la stupul adoptat de Nestlé. Felicităm Pollenity pentru această inițiativă și salutăm întotdeauna inițiativele și partenerii care împărtășesc același scop pentru o planetă mai bună și oameni mai sănătoși”, declara Nicoleta Tupiță, dietetician autorizat și Manager Nutriție Nestlé pe Piata de Sud-Est.

 

Mesajul original:

“At Nestlé, our approach to sustainability is underlined by commitments to strive for net-zero emissions and deforestation-free supply chains and to advance regenerative agriculture at scale. Protecting waterways, reducing chemical usage, and planting trees, hedgerows and cover crops are just the start in our efforts to protect and encourage biodiversity. Our goal is to entail as many members of the company as possible in those pursuits. Nestlé employees are eager to partake in any sort of activities that will ultimately benefit the planet. In 2022, our colleagues played their part in “The Honey Forest” program, where, together with other volunteers, formed a team of over 200 nature loving individuals. Combining our efforts, we managed to plant 20,000 acacia seedlings to help pollinate the area, as we hoped that more people will get to enjoy, as much as we do, the honey that those wonderful bees are indulging us with. As part of our support for biodiversity and bees, this year we adopted a hive from a local beekeeper through the partnership with Pollenity. Our colleagues enjoy the delicious honey coming from the Nestlé adopted hive. We congratulate Pollenity for this initiative and we are always welcoming initiatives and partners that share same purpose for a better planet and healthier people”, says Nicoleta Tupiță, registered dietitian and Nestlé Southeast Market Nutrition Manager.